Jubilujúca Katarína Markušová v Melbourne v Rádiu SBS pri 40. výročí jeho vzniku

O živote, úspechoch a aktivitách, radostiach i strastiach našich krajanov v Austrálii a na Novom Zélande informuje každý piatok náš žurnalistický kolega a krajan Andrej Bučko, vedúci slovenského vysielania Rádia SBS 3. V pravidelnej 60-minútovej relácii pre Slovákov v Austrálii a na Novom Zélande (premiéru má každý piatok o 15.00 h), ale vďaka internetovým možnostiam prakticky pre všetkých našich krajanov na celom svete, odznie v programe aj inšpiratívny rozhovor s významným, príkladným a často úspešným krajanom.

Najnovšie v relácii pre našich krajanov v piatok 13. marca ponúkol Andrej bezmála 21-minútové interview s pani Katarínou Markušovou. O tom už viac vo svojom maili z Melbournu Andrej Bučko.

 „Do nášho vysielania sme zaradili rozhovor s jubilujúcou osobnosťou slovenskej krajanskej pospolitosti v Austrálii a na Novom Zélande. Pani Katarína Markušová slávi sedemdesiatku, a tak pri tomto jej životnom míľniku bola príhodná chvíľa na mnohé reflexie z jej života a významného krajanského zástoja v prostredí Slovákov v Austrálii. Keďže Rádio SBS, vysielajúce aj pre Slovákov, si pripomína v tomto roku 40. výročie svojho vzniku, pani Katarína v interview spomína na začiatky programu v slovenskom jazyku, bytostne spojené s jej manželom Vojtechom, ktorý vlani odišiel z tohto sveta. Katarína Markušová s citlivým vnímaním a poznaním, vlastným jej osobnostnému rozmeru i šarmu, sa z rôznych aspektov vo svojich reminiscenciách zamýšľa aj nad životom slovenského prisťahovalca v ďalekej cudzine.“

My v Bratislave sa pripájame úprimným blahoprianím všetkého najlepšieho pani Kataríne Markušovej k jej životnému jubileu a poslucháčom so želaním príjemného zážitku pripájame odklik na linku, cez ktorú si môžete na portáli Rádia SBS rozhovor Andreja Bučka s Katarínou Markušovou vypočuť.

 

INTERVIEW ANDREJA BUČKA

S JUBILUJÚCOU KATARÍNOU MARKUŠOVOU

POČÚVAJTE NA PORTÁLI  RÁDIA SBS:

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak/highlight/page/id/398120/t/Katarina-Markusova/