Jubilujúce 100-ročné SND v Slovenskej mozaike

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu ZET, v jej najnovšom vydaní sprítomňuje 100-ročný príbeh prvej slovenskej divadelnej scény – Slovenského národného divadla v Bratislave.  Reláciu o skvostných míľnikoch, osobnostiach a inšpiratívnych zaujímavostiach o jubilujúcom SND prináša Slovenská mozaika v Rádiu ZET v sobotu a nedeľu – 23. a 24 mája 2020, a to od 7.00 do 8.00 h.  

„Divadlo je zrkadlom doby, reflektuje aktuálne spoločenské dianie, podáva o ňom svedectvo. Má nezastupiteľné miesto v živote jedinca aj spoločnosti. Tento rok je z pohľadu divadelnej histórie na Slovensku výnimočný. V nedeľu 1. marca 2020 uplynulo 100 rokov od založenia SND v Bratislave. Poďme si pripomenúť jeho vznik, históriu i súčasnosť. V roku 1920 začína v budove Mestského divadla  v Bratislave pôsobiť profesionálne Slovenské národné divadlo, ktoré má popri činohre aj operný súbor. Činnosť začína 1. marca 1920 premiérou Smetanovej   Hubičky  Prvý umelecký kolektív Činohry SND vytvorili členovia Východočeského divadla. Súbor pozostával z českých hercov a tí hrali aj v Bratislave zväčša po česky (prvou premiérou Činohry SND bola Mariša bratov Mrštíkovcov v marci 1920; po slovensky uviedol súbor jednoaktovky Jozefa Gregora Tajovského Hriech a V službe v máji 1920). V roku 1921 nastúpili do Činohry SND prví slovenskí herci (Andrej Bagar, Ján Borodáč, Oľga Országhová-Borodáčová, neskôr Hana Meličková) a po príchode prvého slovenského profesionálneho režiséra Jána Borodáča (1924) sa ďalej zvyšoval počet slovenských premiér,“ predoslala k pozvaniu započúvať sa do rozhovoru v Slovenskej mozaike autorka relácie Viera Kučerová.

Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na: 

http://www.bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-23-24-m%C3%A1ja-2020-o-snd-0

 

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA 

POČÚVAJTE NA:

http://www.radiozet.cz/ 

alebo 101,1 FM

 

RELÁCIE V ARCHÍVE:

http://www.bonafideos.cz/

 

Pre Rádio ZET pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA

Občianske združenie BONA FIDE s podporou

Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR

a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.