K 140. výročiu narodenia Milana Rastislava Štefánika uvedie rozhlasová Slovenská mozaika publicistickú kompozíciu

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu ZET, v jej najnovšom vydaní uvedie tematickú publicistickú kompozíciu venovanú 140. VÝROČIU NARODENIA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu ZET v sobotu a nedeľu – 18. a 19. júla 2020 v čase od 7.00 do 8.00 h.  

„Slovenská mozaika bude venovaná 140. výročiu narodenia generála  M. R. Štefánika. Milan Rastislav Štefánik je nesporne jedna z najvýznamnejších postáv novodobých slovenských dejín. V ankete o najvýznamnejšieho Slováka sa ocitol na prvom mieste. Bol prvým Slovákom, ktorý obdivuhodnými diplomatickými krokmi priamo i nepriamo vplýval na európsku politiku svojej doby a táto jeho činnosť svojim dosahom ďaleko prerástla rámec česko-slovenských záujmov. Slovák, ktorý sa popri T. G. Masarykovi a Edvardovi Benešovi najviac zaslúžil o vznik Československa.

Jeho krátky, ale na činy bohatý život sa odohrával takmer na všetkých svetových kontinentoch. Bol to život vyplnený štúdiom, publicistickou činnosťou, vedeckou a spoločenskou aktivitou. Vedel sa uplatniť ako astronómom, vojak – letec, či bystrý diplomat so zmyslom pre predvídavosť. Hneď po jeho tragickej smrti sa mu stavali pomníky a odhaľovali pamätné tabule. Pomenovali sa po ňom ulice a námestia, vojenské útvary a kasárne, inštitúcie, školy, významné stavby. Ani štyridsať rokov komunizmu, ktorý sa pokúšal vymazať jeho pamiatku z vedomia národa na tom nič nezmenilo.

Po novembri 1989 sa na Slovensku, ale aj v Česku  M. R. Štefánik objavil ako keby tu bol stále prítomný. Je to dôkaz, že tu bol a ostal v povedomí ako symbol slobody v ťažkých časoch totality. V úvode prehovorí predseda Spoločnosti generála M.R. Štefánika v Prahe  Dr. Vojtech Čelko,  potom bude nasledovať komponovaná časť o živote a význame osobnosti M.R. Štefánika,“ predoslala k pozvaniu započúvať sa do publicistickej rozhlasovej kompozície o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi  autorka relácie Viera Kučerová.

 

Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na: 

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-140-v%C3%BDro%C4%8Die-narodenia-m-r-%C5%A1tef%C3%A1nika

 

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA 

POČÚVAJTE NA:

http://www.radiozet.cz/ 

alebo 101,1 FM

 

RELÁCIE V ARCHÍVE:

http://www.bonafideos.cz/

 

Pre Rádio ZET pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA

Občianske združenie BONA FIDE s podporou

Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR

a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.