K 70. výročiu slovenskej školy v Slovenskom Komlóši Strieborná pamätná plaketa Miroslava Lajčáka, šéfa diplomacie SR

Na Komlóši zasvietilo slniečko…, spieva sa v komlóšskej ľudovej piesni. Bol to zároveň aj názov galaprogramu, ktorým oslavovali v piatok 17. mája 2019 terajší, aj bývalí žiaci a, pravdaže, pedagógovia sedemdesiate výročie založenia Slovenskej dvojjazyčnej školy v Slovenskom Komlóši. Oslava tiež odštartovala vzdanie holdu ďalším slovenským školám v Madarsku, ktoré sa tohto roku a v roku 2020 dožijú 70. výročia svojho založenia.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák na podnet generálneho konzula v Békešskej Čabe Emila Kuchára udelil našim slovenským školám striebornú pamätnú medailu. V Slovenskom Komlóši ju odovzdal riaditeľke inštitúcie Zuzane Laukovej riaditeľ odboru rezortu zahraničia Jozef Adamec.

Na kedysi neosídlenú Komlóšsku pustatinu prišlo v roku 1746 na pozvanie baróna Rudňánskeho 80 slovenských rodín, ktoré si so sebou priviedli aj farára, aj učiteľa a založili Slovenský Komlóš.

 

ERIKA TRENKOVÁ, Ľudové noviny – luno.hu

Foto: autorka

 

Na titulnej fotografii:

Zuzana Lauková, riaditeľka ocenenej Slovenskej dvojjazyčnej školy v Slovenskom Komlóši, v spoločnosti Jozefa Adamca,  riaditeľa odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.