K buste Ondreja Áchima v Budapešti položili Slováci v Maďarsku vence

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) usporiadala vo štvrtok 5. apríla 2018 slávnostné kladenie vencov pri buste čabianskeho agrárneho politika a parlamentného poslanca Ondreja Áchima na promenáde sôch Maďarského poľnohospodárskeho múzea v budapeštianskom Mestskom parku. Na záverečnej udalosti volebnej kampane CSSM pred parlamentnými voľbami v Maďarsku (v nedeľu 8. apríla) so slávnostnými prejavmi vystúpili námestník štátneho tajomníka Úradu vlády Dr. Csaba Latorcai, parlamentný poslanec Gyula Vantara, členka samosprávy župného mesta Békešská Čaba Dr. Helena Csicselyová a vedúci parlamentnej listiny CSSM Anton Paulik.

V kultúrnom programe účinkovali členovia Mládežníckeho dychového orchestra zo Šóškútu, Speváckeho zboru Čabianska ružička a Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena. Po kladení vencov sa uskutočnila slávnostná recepcia v neďalekej Liptákovej vile, hostiteľkou ktorej bola Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka CSSM.

Foto: IMRICH FUHL

 

Vedúci parlamentnej listiny CSSM Anton Paulik

Zo slávnostného prejavu Antona Paulika na záverečnej udalosti Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) 5. apríla 2018 pri buste čabianskeho agrárneho politika a parlamentného poslanca Ondreja Áchima v BudapeštioSlovMa-video:

https://www.facebook.com/oslovma/videos/1576023982496572/

Spevácky zbor Čabianska ružička

Štvrtok 5. apríla 2018 na promenáde sôch Maďarského poľnohospodárskeho múzea v budapeštianskom Mestskom parku pred kladením vencov pri buste čabianskeho agrárneho politika a parlamentného poslanca Ondreja Áchima oSlovMa-video:

https://www.facebook.com/oslovma/videos/1576011259164511/