K slovenským koledníkom v Bruseli sa pridá FS Ostroha z Dublinu

Podujatie „Vianoce predo dvermi“ sa pre Slovákov žijúcich a pôsobiacich v Bruseli, rovnako tak aj pre ich deti, stalo tradičnou prezentáciou našej folkloristiky v duchu najkrajších kresťanských sviatkov a zvykov v celoročnom kalendári. Nebude tomu inak ani v nedeľu 9. decembra 2018, keď Slovenská katolícka misia v Bruseli chystá v čase od 11.30 do 16.00 h pestrý a podnetný program.

Na účastníkov a hostí čakajú kolednícke vystúpenia detí, vystúpenie slovenského Folklórneho súboru Ostroha z Írska, tvorivá dielnička pre deti, ako aj vianočný bazár.  Súčasťou sviatočného dňa bude aj možnosť vybrať si z pestrej ponuky tradičných vianočných pochúťok.

Podujatie Vianoce predo dvermiDobrá novina finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, spoločnosť APIMED s. r. o. a množstvo dobrovoľníkov SKM v Bruseli.