Kabinet slovenského jazyka v srbskej ZŠ

Projekt Materialno-technické  zabezpečenie  kabinetu slovenského jazyka, na základnej škole Branka Radićevica v Boľovciach bol úspešne zavŕšený. Základná škola získala na realizáciu projektu “Materialno-technické  zabezpečenie  kabinetu slovenskeho jazyka na základnej škole Branka Radićevica v Boľovciach“  od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Belehrade z prostriedkov Slovakaid nenávratný finančný príspevok vo výške 4 654 EUR. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny prispela na časť rekonštrukcie a vybavenie kabinetu nábytkom, novými lavicami, stoličkami, pracovným stolom a skriňou v hodnote 350 000 dinárov.Vďaka Lavertonského cirkeveho zboru Krista pána a slovenského spolok z Melburna, zbierkou, ktorú zorganizoval pán  Jan Sklenár sa vyzbieralo 68 445,21 din.
 
Vyučovanie slovenského jazyka na škole sa začalo realizovať v šk. roku 2006/7 roku s deviatimi žiakmi. Vďaka láske k slovenskému jazyku a vytrvalosti pani učiteľky Vierky Tomanovej vyučbu slovenského jazyka absolvuje v súčasnosti vyše 50 žiakov, ktorí pochádzali zo slovenských, alebo z etnicky zmiešaných rodín.
 
Slávnosté otvorenie nového kabinetu slovenského jazyka sa uskutoční dňa 27.4.2012 o 12.00 h na ZŠ Branka Radicovica v Boľovciach.  Slávnostného otvorenia sa okrem iných zúčastnia aj J. E. veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Ján Varšo, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) Anna Tomanová Makanová.

Zástupcovia Asociácie za edukáciu a regionálny rozvoj (AERD)  Martin Markuš a Daniela Ďurašová, ktorí písali aj koordinovali projekt v spolupráci s Lídiou Damijanovou NRSNM).
Pre organizáciu AERD je to ďalší schválený projekt z programu Slovakaid – Small grants, ktorý napísala pre rôzne komunity vo Vojvodine.                                                                                                                                                                                                                                                                   
Cieľom tohto projektu je zlepšiť pracovné podmienky výučby slovenského jazyka v multi -etnickom prostredí. Zlepšením podmienok výučby, života a práce žiakov a učiteľov, zamestnancov školy sa cieleným spôsobom upevnia zručnosti, schopnosti a hodnoty slovenskej národnej kultúry v ústnej a písomnej forme a dosiahne sa tým kvalitnejšia úroveň vzdelania a zachovávania slovenského jazyka. Realizácia vybudovania multifunkčej modernej učebne slovenského vyučovacieho jazyka má dlhodobý vplyv na zmenu ZŠ na modernú  školu podľa noriem EÚ.