Kalendár RSKS 2012

V sobotu 26. novembra 2011 o 19.00 h predstaví vo Viedni Rakúsko-slovenský kultúrny spolok nový kalendár na rok 2012. Kalendár to sú vlastne portréty osobností:  Niavarani Michael, Stefano Bernardin,  Marcos Valenzuela a iní, všetci zachytení očami a objektívom slovenskej fotografky Petry Beňovskej.

Všetkých portrétovaných spája jedno spoločné: majú cudzie korene a žijú v Rakúsku. Vďaka týmto veľmi emotívnym obrazom symbolizujú problémy, ktorým čelíme všetci, bez ohľadu na to, aká je naša krajina pôvodu: "Kým som ja? Kde sú moje korene? Čo nás spája?"- pýta sa autorka.

Viedenskí  Slováci ako rakúska národnostná skupina reflektujú tému – domov.
Motto kalendára je :  „… je jedno odkiaľ si a kto si – emócie a ich odraz sú vždy individuálne. Niekedy potrebujeme masku, ktorá naše city a emócie chráni…“

Začiatok podujatia:  Sobota 26. november 2011 o 19:00 hod
Miesto:  SUMMERSTAGE – Wien 9 – U4 Station Roßauer Lände