Kalendárové ročenky Slovákov v Maďarsku vypravia do života v Bratislave

Fenomén slovenských kalendárov, v dávnych desaťročiach minulého storočia na spôsob užitočných „domových pokladníc“, snúbiacich v textoch múdrosti generácií predkov, prekročil aj prah tretieho tisícročia. Stále má teda „všeľudového“ čitateľa, ale aj odbornú verejnosť zapodievajúcou sa mapovaním relevantných prostredí v slovenskom zahraničí čím osloviť, nadchnúť, v najlepšom povzbudiť. Kalendáre sa stali nemými, ale vo svojich vzácnych obsahových reflexiách živými letopiscami uchopivšími skutkami, myšlienkami i príbehmi v nich pretrvavších prinavracať všetko to cenné, oživotvorené, slovenskosťou a duchom pulzujúce z dedičstva prastarých otcov a materí.

Kalendárová tvorba ako spôsob zrkadlenia všedného života i sviatostí Slovákov za hranicami časopriestoru domoviny ich predkov nadobudla rokmi v Srbsku a Maďarsku, pretože práve v týchto dvoch prostrediach slovenských autochtónnych menšín píše nenapodobiteľný svojráz kvarteto informatívno-publicistických až literárno-esejistických ročeniek, až neodmysliteľnú súčasť kultúrno-duchovného prejavu tamojších Slovákov. Pričom historicky pretrvala od úctyhodného roku 1920 (zrod Čabianskeho kalendára dolnozemských Slovákov v Békešskej Čabe a Národného kalendára vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci) až doteraz, a hoci v príbehoch jednotlivých kalendárov zaznamenali ich tvorcovia prirodzené vzlety, pády i vynútené mlčanie, zakaždým sa vzchopili, znovu zrodili, ožili. Aby okrem múdrosti slova, priľnavosti k rodnej slovenskej reči a národnému duchu prinášali aj nadčasovosť tichej radosti v okrúžení slovenskej spolupatričnosti.

O tom, že „kalendárna kultúra“ má celkom prirodzený nárok i ďalej pretrvať, a to aj bez toho, že by o túžbe okázalo bubnovala, dávajú na známosť v lone slovenskej menšiny v Maďarsku inštitucionálne zastrešenej Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku, Čabianskou organizáciou Slovákov a Neziskovou verejnoprospešnou spoločnosťou SlovakUM dve ročenky: Čabiansky kalendár a Náš kalendár. Dobrou tradíciou sa stalo, že sa im zakaždým dostáva aj náležitej pocty uvedenia do života. Nebude tomu inak ani v roku 2016, avšak s tým rozdielom, že oba kalendáre oficiálne vypravia ich zostavovatelia a vydavatelia na ceste k čitateľovi s požehnaním prezentačných rečníkov, organizátorov a hostí zo slovenskej vlasti.

Slávnostná prezentácia oboch ročeniek – Čabianskeho kalendára aj Nášho kalendára sa uskutoční v piatok 8. apríla o 17.00 h v priestoroch Starého evanjelického lýcea na Konventnej 15 v Bratislave.

 

Podrobne o prezentácii a kultúrnom programe 

V POZVÁNKE

 

DO VAŠEJ POZORNOSTI: 

Náš kalendár 2016 /na stiahnutie/:

www.oslovma.hu/XXX/NKAL2016-1cast.pdf

www.oslovma.hu/XXX/NKAL2016-2cast.pdf

www.oslovma.hu/XXX/Nk16Obal.pdf

www.oslovma.hu/XXX/Nk16Nast.pdf
 

Potecha oka, ovlaženie pamäte, inšpirácia ducha

http://www.slovaci.hu/index.php/sk/aktuality/447-potecha-oka-ovla-enie-pamate-in-piracia-ducha