Kamil Peteraj, jedinečný básnik a textár, hosťom Slovenskej mozaiky

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu ZET, si do najnovšieho vydania pozvala pred mikrofón vzácneho hosťa – jubilujúceho KAMILA PETERAJA, slovenského básnika a textára piesní viacerých špičkových interpretov populárnej hudby, ktorý sa nedávno dožil v skvelej forme 75 rokov. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu ZET v sobotu a nedeľu – 10. a 11. októbra 2020, v čase od 7.00 do 8.00 h.  

Hosťom Slovenskej mozaiky bude básnik Kamil Peteraj.  Biely kvet, Atlantída, Čo bolí, to prebolí……Tieto hity  s obľubou  počúvajú  celé  generácie na Slovensku aj v Čechách.  Autorom textu je  slovenský básnik Kamil Peteraj . Minulý mesiac oslávil 75 narodeniny.  Málokto o ňom vie, že na bratislavskom konzervatóriu vyštudoval hru na husle , avšak  časom vymenil noty za písmenká, miesto sláčika dal prednosť ceruzke a prihlásil sa na VŠMU, kde absolvoval štúdium dramaturgie. Kamil Peteraj uverejnil prvé básne v časopise Slovenské pohľady v roku 1964 a už v nasledujúcom roku debutoval aj knižne, básnickou zbierkou Sad zimných vtákov. Za túto zbierku dostal  cenu svetového Pen klubu. Bol vtedy 19-ročným študentom VŠMU a o udelení svetovej ceny Pen klubu sa dozvedel z médií a od kamarátov. Okrem poézie rovnocennou súčasťou Peterajových tvorivých úsilí je jeho pôsobenie v oblasti písania textov populárnej hudby a možno ho pokladať za zakladateľa modernej slovenskej textovej tvorby.  A aký Kamil Peteraj je? Je vášnivý chodec, miluje  nočnú jazdu  v aute, pri hudbe relaxuje a najradšej číta eseje. Hrá tenis, venuje sa domácemu muzicírovaniu a cykloturistike. Rád vedie dlhé telefonické rozhovory. Dokáže písať obidvomi  rukami  a my dúfame, že napíše ešte veľa  básní  a  textov piesní,“  predoslala k pozvaniu započúvať sa do podnetného rozhovoru s Kamilom Peterajom autorka relácie Viera Kučerová.

Foto: pravda.sk (Robert Hüttner)

Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na: 

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-b%C3%A1snikom-kamilom-peterajom

 

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA 

POČÚVAJTE NA:

http://www.radiozet.cz/ 

alebo 101,1 FM

 

RELÁCIE V ARCHÍVE:

http://www.bonafideos.cz/

 

Pre Rádio ZET pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA

Občianske združenie BONA FIDE s podporou

Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR

a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Uverejnené:  9.10. 2020