Knihy pre slovenské deti v Osle

Deti Slovákov žijúcich v Nórsku, ktoré navštevujú materskú škôlku pre vzdelávanie detí krajanov v slovenskom jazyku, literatúre a kultúre v Osle, sa môžu tešiť z množstva slovenských detských ilustrovaných kníh. Tie im ochotne daroval pán Milan Rusnák, slovenský rodák žijúci v Drøbaku.

Milan Rusnák spolu s dcérou Olinkou knihy odovzdali na pôde zastupiteľského úradu SR pani učiteľke Márii Ridvanovej. Projekt materskej škôlky realizujú Spoločnosť priateľov Slovenska, Slovenské detské centrum a Zastupiteľský úrad SR. Za darované knihy a ochotu v mene detí a ich rodičov učiteľka Mária Ridvanová povedala veľké a úprimné „ďakujeme“!

 

Na titulnej fotografii:

Knihy pre slovenské deti v Osle.

ZDROJ: ZÚ SR Oslo