Knižnica Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí od mája otvorená aj pre verejnosť

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým sympatizantom a priateľom našich krajanov roztrúsených po celom svete, ale aj širokej čitateľskej verejnosti, že od 1. mája 2011 sprístupňuje svoju príručnú knižnicu verejnosti.

Knižničný fond je zameraný na diela vydané Slovákmi žijúcimi v zahraničí a diela o krajanoch vydané na Slovensku. V knižnici nájdete monografie, zborníky, kalendáre, slovníky, obrazové publikácie, populárno-náučnú i spoločenskovednú literatúru, ako aj poéziu, prózu a drámu. Knižnica poskytuje výlučne prezenčné služby.

Návštevné hodiny knižnice ÚSŽZ: utorok a piatok od 13.00 h do 15.00 h.

Adresa: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Radlinského 13, 817 80 Bratislava

"DSC09910"