Komisionálky pre Slovákov žijúcich v zahraničí budú po novom

Žiak nebude musieť komisionálne skúšky absolvovať každý rok, bude stačiť, ak ich absolvuje po ukončení deviateho ročníka základnej školy.  Od začiatku školského roka 2015/2016 sa zmenia pravidlá pri komisionálnych skúškach pre žiakov, ktorí študujú v zahraničí. Po novom už rodičia a ich deti nebudú musieť cestovať zo zahraničia na každoročné komisionálne skúšky na Slovensko.

Bude stačiť, ak ich žiak absolvuje po ukončení deviateho ročníka základnej školy. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová s tým, že sa tak zjednoduší život stovkám rodín, ktorých deti si plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

Zásadná zmena je v tom, že žiak už nebude mať povinnosť vykonať skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy, ale bude mať možnosť ich vykonať na základe žiadosti. V žiadosti žiak uvedie ročníky, za ktoré má robiť komisionálne skúšky.

Nová úprava zároveň nerieši, kedy sa majú skúšky uskutočniť. Na termíne konania sa majú dohodnúť rodičia a škola najneskôr 15 dní pred ich konaním.