Komlóšsky básnik Juraj Dolnozemský slávil na prezentácii novej zbierky 90. narodeniny

Rodáci v Slovenskom Komlóši a priatelia z viacerých končín Maďarska (vrátane vydavateľskej spoločnosti SlovakUm pri Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku), ako aj zo susedného rumunského Nadlaku nachystali k životnej deväťdesiatke, ktorá si na barda dolnozemskej literárnej a publicistickej spisby, najmä však ľudskosťou sa vinúcej potechy slova a ducha nielen u Slovákov v Maďarsku obľúbeného poeta a krehkého, milého a napriek veku optimizmom a sviežou mysľou prekypujúceho spoločníka, vyčkala v jeho rodnom meste, slávnostný podvečer piatok 16. novembra 2018 v komlóšskej slovenskej škole.

Nič krajšie, symbolickejšie a príhodnejšie, ako emblémovú osobnosť celej slovenskej Dolnej zeme pozvať s jeho pani manželkou Júliou, ako aj najbližšou rodinou a priateľmi (a tých má stále plodný básnik za rúči košiar nielen iba v Maďarsku, ale aj na Slovensku, veď nedávna Bibliotéka v Bratislave a prezentácia najnovšej zbierky "Ďurko-báčiho" s názvom Pozdrav z diaľavy je iba potvrdením duchovno-tvorivého prepojenia s domovinou jeho predkov spred stáročí…) do priestorov, v ktorých dýcha, žije, a, nádejajme sa spoločne, aj naveky pretrvá slovenskosť, sa v tomto výnimočnom pre Komlóšanov, ale aj gratulantov – vrátane významných osobností Slovákov z celého Maďarska – jednoducho nemohlo udiať.

O tom, ako to v piatok účastníci osláv životného jubilea Juraja Antala Dolnozemského v Slovenskom Komlóši prežili, precítili a emotívne sa so všetkým s oslávencom aj podelili, vydali svedectvá fotografií, dokumentujúce vinše a rozpomienky, ako aj atmosféru osláv v Slovenskom Komlóši. Sprevádzala ich okrem gratulácii oslávencovi aj prezentácia zbierky Pozdrav z diaľavy, ktorú uvádzal Imrich Fuhl – publicista, básnik a konateľ spoločnosti SlovakUm, novú knihu básní Juraja Dolnozemského recenzoval básnik Ivan Miroslav Ambruš, predseda Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku.

 

Ku gratulantom k 90. narodeninám Juraja Dolnozemského sa pripájame vinšom a netradičným priblížením životného príbehu a tvorby Juraja Dolnozemského prostredníctvom diplomovej práce jeho vnučky, z ktorej vybral podnetné a emotívne pasáže spolurodák „Ďurko-báčiho“ Michal Hronec, komlóšsky presídlenec žijúci v Bratislave.

 

ČÍTAJTE PORTÁL SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE:

JURAJ ANTAL DOLNOZEMSKÝ: 90!

Komlóšsky šľachtiteľ slova a pevec dolnozemskej odolnosti i nádeje Slovákov v Maďarsku oslávil jubileum

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2798/juraj-antal-dolnozemsky-90-komlossky-slachtitel-slova-a-pevec-dolnozemskej-odolnosti-i-nadeje-slovakov-v-madarsku-oslavil-jubileum

 

FOTO: IMRICH FUHL