Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí

 

 

KONCEPCIA ŠTÁTNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY VO VZŤAHU K SLOVÁKOM ŽIJÚCIM V ZAHRANIČÍ NA OBDOBIE 2016-2020

"icon_pdf"Koncepcia 2016-2020 

"icon_pdf"Schéma č. 1 – Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí – tvorca a vykonávateľ štátnej politiky

"icon_pdf"Schéma č. 2 – INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE SPOLUPODIEĽAJÚCE SA NA REALIZÁCII ŠTÁTNEJ POLITIKY vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí 

"icon_pdf"Schéma č. 3 – Poskytovanie dotácií pri výkone štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v období 2016-2020

KONCEPCIA ŠTÁTNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY VO VZŤAHU K SLOVÁKOM ŽIJÚCIM V ZAHRANIČÍ DO ROKU 2015

"icon_pdf"Koncepcia_do r. 2015