Konferencia Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda 1963-2013

Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Rada pre históriu pri Konferencii biskupov Slovenska a Slovenský ústav v Ríme pozývajú na Medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda 1963-2013.

Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 5. decembra 2013 v Aule RKCMBF UK na Kapitulskej ulici v Bratislave. Slávnostné otvorenie konferencie je o 9.00 h. Program celodennej konferencie v čase od 9.00 h do 18.30 h uvádzame v prílohe vo formáte PDF.

 

PROGRAM  KONFERENCIE