Konferencia v Nadlaku

Slovenský evanjelický luteránsky cirkevný zbor v Nadlaku v spolupráci s ÚSŽZ organizuje v dňoch 23. – 26. septembra 2010 konferenciu Doklad minulosti, základ budúcnosti slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí, ktorá sa uskutoční v meste Nadlak.