Konzulárny deň v Melbourne spríjemnia deti Slovenskej detskej besedy

Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii a deti zo Slovenskej detskej besedy v Melbourne pozývajú rodičov, priateľov, známych a ostatných členov slovenskej komunity na slávnostné popoludnie spojené s detským vystúpením a malým občerstvením pri príležitosti 2. výročia otvorenia slovenskej školy v Melbourne.

Počas milého popoludnia v nedeľu 3. augusta 2014 od 14.30 h v Slovinskom dome na 19 A'Beckett Street, KEW, sa uskutoční aj KONZULÁRNY DEŇ V MELBOURNE. Organizuje ho Zastupiteľský úrad SR v Canberre.

Konzulárne dni budú zamerané na konzulárne úkony, pri ktorých sa podľa zákona vyžaduje osobná prítomnosť žiadateľa

1. Podanie žiadosti o osvedčenie o štátnom občianstve

2. Podanie žiadosti o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky (rodný list, sobášny list)

3. Podanie žiadosti o výpis z registra trestov

4. Odhlásenie z trvalého pobytu

5. Osvedčenie podpisu na listine

6. Osvedčenie správnosti predloženého prekladu

7. Osvedčenie odpisu (fotokópie) listiny

Podrobnejšie informácie k dokladom potrebným k podaniu žiadostí a formuláre žiadostí nájdete na http://www.mzv.sk/canberra a v sekcii konzulárne a vízové informácie. Konzulárne úkony sú spoplatnené podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. UPOZORNENIE: Správne poplatky je potrebné uhradiť na mieste v hotovosti. (Nie je možnosť platby kreditnou/debetnou kartou ani osobnými šekmi).

 

Upútavku z minuloročného konceru detí zo Slovenskej detskej besedy v Melbourne si môžete pozrieť na: https://www.youtube.com/watch?v=GwClzrG0kmE&feature=youtu.be

 

POZVÁNKA

 

POZVÁNKA V ANGLIČTINE