Kovačica si uctila osemdesiatiny Jána Bačúra výstavou, Ján Varšo mu udelil Pamätnú medailu ÚSŽZ

Pri príležitosti 80. narodenín padinského insitného maliara Jána Bačúra v Galérii Babka Kovačica otvorili v nedeľu 22. októbra 2017 jeho 56. samostatnú výstavu. Maliarovi k narodeninám výstavu spoločne pripravili Galéria Babka a Galérie insitného umenia Kovačica a podpornú ruku podali Obce Kovačica, Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka, Miestny odbor Matice slovenskej Kovčica a Základná škola Mladých pokolení. Majstrovi prišli zablahoželať početní členovia rodiny, maliari, známi, priatelia a vysokí hostia. Oslávenec dostal mnohé darčeky, hostia zblízka i zďaleka mu vzdali pocty. K najvzácnejším iste patrí Pamätná medaila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za prínos Jána Bačúra pre národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti umenia, ktorú oslávencovi odovzdal Ján Varšo, predseda ÚSŽZ. Pozoruhodným ocenením pre majstra Bačúra bude aj výstava v Dvorane Ministerstva kultúry SR, ktorá je ohlásená na 15. januára 2018 a zorganizovanie výstavy v hociktorej svetovej metropole.

V mene organizátorov podujatia, ako informuje publicistka KATARÍNA PUCOVSKÁ na portáli kulpin.net,  sa prihovoril jubilantovi i početným hosťom majiteľ galérie Babka Pavel Babka a riaditeľka Galérie insitného umenia Anna Žolnajová Barcová. Autorovi sa ako prvý v poradí prihovoril predseda kovačickej obce Milan Garašević, ktorý mu oznámil, že si môže zvoliť ktorúkoľvek svetovú metropolu a obec Kovačica mu v nej zorganizuje samostatnú výstavu. Igor Vencel preniesol pozdravy a prečítal list J.E. Dagmar Repčekovej, veľvyslankyne SR v Srbsku, Pavel Jonáš sa prihovoril ako dlhoročný spolupracovník a priateľ Jána Bačúra, výtvarný kritik Vladimír Valentík hovoril o Bačúrových obrazoch, predseda Memoriálneho strediska Janka Bulíka Pavel Baláž s gratuláciou odovzdal oslávencovi tortu a víno, prihovoril sa i predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka, riaditeľ Domu pre deti Bibiana z Bratislavy Peter Tvrdoň avizoval otvorenie samostatnej výstavy obrazov v Bratislave 15. januára 2017 a Dr. Mojmír Vrlík predniesol pozdravy JE Šani Dermaku, veľvyslanca Srbska v Bratislave.  

Výstavu otvoril predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo, ktorý oslávencovi odovzdal Pamätnú medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za jeho prínos pre národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti umenia. Poznamenal, že je to prvá medaila tohto druhu v jej novej sérii.

V programe, ktorý moderovala Alena Čížiková, vystúpila Ženská spevácka skupina z Padiny. Narodeninová oslava pokračovala aj pri chutnej večeri, kde odzneli ďalšie gratulácie a nevystali ani vinše pri podávaní jedla. Oslávencovi prichystala tortu aj Galéria Babka Kovačica.

Udalosť v Kovačici reportérka HLASU ĽUDU Anička Chalupová predznamenala na portáli týždenníka hl.rs. S láskavým dovolením autorky i portálu uvádzame úryvok z jej rozhovoru a vyznaní jubilanta, majstra Jána Bačúra.

"V tejto mojej tvorbe nejaká vyššia sila naložila, aby som ja maľoval. Teda, nie aby som na svojich obrazoch znázorňoval napr. Pančevo, Slovinsko, Srbsko a pod. teda, to čo nepoznám a neviem, ale naložilo mi, aby som zaznamenával minulosť môjho rodiska, mojich predkov, ktorí sa sem na toto územie južného Banátu nasťahovali pred 250 rokmi. Aby som na plátne znázorňoval to, ako žili, čo robili, ako sa zabávali, smútili, obliekali sa, čo pestovali, aké zvieratá mali okolo seba a pod. To bol môj obrovský základ toho, čo som si zvolil a tak som tento môj smer aj pomenoval – Rodisko. To rodisko je všetko to, čo sa nachádza vôkol mňa, to čo mi dáva nie len jednu, ale na tisíce tém. Bolo to treba iba spozorovať a neskoršie sformovať to v maliarskom duchu a preniesť na plátno…"

Čo očakávate od vašej ďalšej samostatnej výstavy obrazov, pričom priamo v deň takého krásneho životného jubilea?

"Uplynul hrozne dlhý čas, počas ktorého sa uskutočnilo toľko výstav, koľko presne mám zaznačené v mojich knihách. Nič som nevymýšľal, v nich mám presne zaznačené spolu so zložkami, ktoré výstava má mať a je to pozvanie na výstavu, katalóg a ostatné veci ako i potvrdenia z tlače, ktoré písali o mojich výstavách. Ak to bolo niekde v Srbsku, tak písali srbské noviny, ak tu niekde vo Vojvodine, tak to zaznamenal náš týždenník Hlas ľudu a pod. Tu v Kovačici mám šťastie, že sú určití ľudia, ktorí sa ujali a zorganizovali mi ďalšiu moju samostatnú výstavu, aj to presne na moje narodeniny. Očakávam na výstave peknú návštevu, že ľudia prídu, lebo kedykoľvek som vystavoval v Kovačici, tak mnohí boli zvedaví na to „čo ten Bačúr zasa prinesie na výstavu“. Očakávam pozitívnu atmosféru, pokojnú, peknú náladu… Prítomných tu bude mnoho ľudí z môjho života a pre všetkých tu, okrem výstavy, bude aj niekoľko prekvapení ako v Galérii Babka, tak na nádvorí a v Galérii insitného umenia…"

 

KATARÍNA PUCOVSKÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ

Foto: www.kulpin.net

ZDROJE: KULPIN. NET, HLAS ĽUDU – hl.rs