Kovačická insita slovenských majstrov zo Srbska zdobí Pisztoryho palác v Bratislave

Nová výstava slovenských insitných maliarov zo srbskej Vojvodiny je sprístupnená v priestoroch Pisztoryho paláca na Štefánikovej ulici v Bratislave. V utorok 11. decembra 2018 ju spoločne symbolicky otvorili premiérka Srbskej republiky Ana Brnabićová a ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Na podujatí sa zúčastnil aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Výstava  prezentuje prierezovú tvorbu Jána Bačúra, Pavla Hajka a Miroslava Hraška zo zbierky Galérie Babka v Kovačici, ktorá je vo všeobecnosti považovaná za centrum tohto druhu umenia v Srbsku. Ľubica Laššáková vníma insitné maliarstvo z okruhu Kovačice za pomyselný most, ktorý spája obidve republiky: „Kovačickí insitní umelci spojením technického majstrovstva a umeleckého nadania, tvorivou obrazotvornosť s vysokou citlivosťou na obrazoch stvárňujú nielen svet minulosti a súčasnosti, ale aj svoje vlastné sny," podotkla. „Každý z maliarov v rámci insitnej formy nachádza svoj jedinečný štýl, vytvárajúc tak vlastné umelecké krédo."

Insitné výtvarné umenie je súčasťou etnologicko-kultúrnej identity Slovákov v Srbsku. V roku 2012 bolo zapísané do registra nehmotného kultúrneho dedičstva Srbskej republiky. Pre slovenskú komunitu je jednou z dominantných oblastí kultúry, vďaka ktorej sa stala známa na medzinárodnej výtvarnej scéne. V roku 1965 vznikol na pôde Slovenskej národnej galérie Medzinárodný kabinet insitného umenia. Začala sa tak budovať zbierka insitného umenia, v ktorej sa nachádza aj mnoho diel krajanov zo Srbska.

Expozíciu organizuje Veľvyslanectvo Srbskej republiky na Slovensku, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Srbsku, Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, Krajinský inštitút a Kalab. Záštitu nad podujatím prevzali Peter Pellegrini, predseda vlády Slovenskej republiky a Ana Brnabić, predsedníčka vlády Srbskej republiky a Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

Výstavu slovenských majstrov insitného kumštu z Kovačice si verejnosť môže pozrieť do 10. januára 2019.

ZDROJ: MK SR, uszz.sk

 

Na titulnej fotografii:

Okamihy otvorenia výstavy v prítomnosti srbskej premiérky Any Brnabićovej a ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej.

Na snímkach vo fotogalérii:

Príhovor Ľ. Laššákovej v prítomnosti A. Brnabićovej počas otvorenia výstavy insitnej maľby slovenských umelcov zo Srbska, ktorú v Pisztoryho paláci pripravila Galéria Babka z Kovačice.

Ján Bačúr, padinský rodák, sa svojou reprezentatívnou výstavou predstavil v Dvorane MK v Bratislave v januári 2018 pri príležitosti jeho životného jubilea – 80. narodenín.

Pavel Hajko svojou tvorbou obohatil počas leta 2018 spoločne so Zuzanou Vereskou (na snímke) a Pavlom Cickom vnemy milovníkov insitného kumštu v Banskej Štiavnici.

Miroslav Hraško patrí k mladej generácii „slovenských maliarov z ľudu“ v srbskej Vojvodine. S jeho tvorbou malo možnosť oboznámiť sa bratislavské publikum už pred piatimi rokmi.

Predseda ÚSŽZ Ján Varšo s majstrom Jánom Bačúrom počas vernisáže samostatnej výstavy Jána Bačúra s názvom Schody života (na snímke J. Bačúr s manželkou) v januári 2018 v Dvorane MK SR v Bratislave.

Z tvorby insitných majstrov Pavla Hajka a Jána Bačúra.

Umelecká komunikácia Pavla Babku, majiteľa rovnomennej galérie v Kovačici, a Vladimíra Dolinaya, riaditeľa Krajinského inštitútu a Galérie Kalab v Bratislave, prináša svoje plody.

Pavel Babka, neúnavný galerista a organizátor výstavných a prezentačných aktivít slovenských insitných maliarov v Srbsku.

 

Foto: ĽUDO POMICHAL, MK SR