Kovačický október pozýva na VI. stretnutie dolnozemských Slovákov NA JARMOKU

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v spolupráci s Turistickou organizáciou Obce Kovačica a Miestnym spoločenstvom v Kovačici pripravuje VI. ročník stretnutia dolnozemských Slovákov Na jarmoku.  Tohtoročné zážitky pre oko, dušu, ale aj žalúdok, sa odvinú v sobotu 4. októbra od 13.00 hodiny v rámci podujatia Kovačický október. Putovný jarmok Slovákov z Maďarska, Rumunska, Chorvátska a Srbska má za cieľ predstaviť tradičnú gastronómiu, ľudové remeslá, tance, spevy a iné formy tradičnej kultúry dolnozemských Slovákov.

Dolnozemský jarmok sa v Srbsku ostatný raz organizoval v roku 2009 v rámci Slovenských národných slávnosti v Báčskom Petrovci. Po „jarmočných cestách a hodoch“  v Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku sa podujatie opäť uskutoční pod gesciou Slovákov v Srbsku, tentoraz v Kovačici. Projekt finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, jeho predseda Igor Furdík osobne zavíta do Kovačice na jarmočný deň.

Na jarmok sa prihlásilo okolo dvadsať združení (krajanských spolkov, ženských spolkov, organizácií remeselníkov, kultúrno-umeleckých spolkov, združení kuchárov a vinárov…) zo Srbska a Maďarska, po prvý raz zavítajú na podujatie aj Slováci z Chorvátska – z Iloku a Rijeky, pričom organizátori čakali aj na tradičnú prihlášku z Rumunska. Na VI. ročníku stretnutia dolnozemských Slovákov Na jarmoku sa v sobotu očakáva okolo 400 jarmočníkov zo spomínaných krajín, ale aj zo Slovenska. Vlastnoručne zhotovené výrobky, produkty a umelecké či remeselnícke artefakty budú ponúkať a predávať v stánkoch. Pridanou hodnotou na „diváckej jarmočnej príťažlivosti“ bude akiste aj to, že svoje umelecké zručnosti predvedú aj v rámci programu priamo na javisku.

Otvorenie jarmoku sa plánuje na 13.00 hodinu na nádvorí MS Kovačica. Scenár bude inšpirovaný prvým jarmokom v Kovačici, ktorý sa organizoval roku 1934, ako aj jarmočnými príhodami a vtipnými scénkami zo slovenských dolnozemských jarmokov. Sprievodným podujatím VI. stretnutia dolnozemských Slovákov Na jarmoku bude vernisáž archívnych fotografií Múzea vojvodinských Slovákov. Výstavu pod názvom Poznáte ma? autorov Marijana Pavlova a Anny Séčovej Pintírovej nainštalujú a verejnosti sprístupnia na poschodí Galérie insitného umenia. V ten deň v Galérii otvoria aj Kovačický salón insitného umenia, ktorým sa slávnostne začne tohtoročný Kovačický október.

Navštívte Kovačicu a VI. stretnutie dolnozemských Slovákov Na jarmoku. Ochutnajte v sobotu 4. októbra 2014 tie najlepšie dolnozemské špeciality, naučte sa niečo viac o tradičných remeslách a pobavte sa pri hudbe a tancoch Slovákov z Maďarska, Rumunska, Chorvátska a Srbska!