Krajania a potomkovia Slovákov z Argentíny na Slovensku

Od 1. marca 2013 sa niekoľkodňovým bratislavským pobytom, podujatiami a oficiálnymi stretnutiami vrátane prijatí štátnymi oficialitami či osobnosťami politicko-spoločenského života Slovenska začína pestrý a hodnotný program 22-člennej delegácie Slovákov a slovenských potomkov z Argentíny. Vlastivednú cestu po Slovensku a program našich krajanov vo vlasti ich predkov významným spôsobom, okrem ďalších organizátorov a spoluorganizátorov, podporil zo svojho dotačného fondu Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Na Slovensko zavítali naši krajania na takmer tri týždne, počas ktorých nielenže krížom-krážom precestujú domovinu predkov, spoznajú jej súčasnosť a cez prizmu historických a kultúrnych pamiatok i minulosť, ale v rámci programu sa budú mať možnosť stretnúť aj s viacerými osobnosťami slovenskej politiky, vedy, kultúry. V početnej skupine Slovákov či slovenských potomkov žijúcich v Argentíne sú zastúpené tri krajanské spolky – Okruh potomkov Slovákov z provincie Chaco (Circulo de descendientes eslovacos del Chaco), Slovenský klub Berrisse a Slovenský spolok na ul. José Marmol z Buenos Aires. Ide o vôbec prvú oficiálnu návštevu krajanov – reprezentantov určujúcich krajanských enkláv v Argentíne v podobnom rozsahu. Spoluorganizátorom tematického programu krajanov z Argentíny počas ich pobytu na Slovensku je OZ Spoločnosť prof. Martina Slivku.

V piatok 1. marca prijme delegáciu krajanov Pavol Paška, predseda Národnej rady Slovenskej republiky, v rovnaký deň zavítajú hostia z Argentíny aj na pôdu Univerzity Komenského či Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde sa okrem iného uskutoční aj rokovanie krajanov vo veci zriadenia lektorátu pre slovenský jazyk a kultúru v Argentíne. V nedeľu privíta delegáciu krajanov na pôde Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy primátor Milan Ftáčnik, v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca bude od 17. hodiny kultúrno-spoločenské podujatie s názvom Večer argentínskych Slovákov so zaujímavým programom, v ktorom vystúpi aj operná speváčka Ana Carolina Diz, argentínska Slovenka pôsobiaca na opernej scéne Viedenskej štátnej opery.

V priebehu ďalších dní Slováci a potomkovia Slovákov z Argentíny postupne navštívia viacero regiónov Slovenska s pozoruhodnými kultúrnymi a historickými pamiatkami. V itinerári programu figurujú návštevy hradu Devín, Slavína, Bojnického zámku, Čičmian, Oravského hradu, Národného cintorína a Domu J. C. Hronského v Martine, krajania zavítajú po návšteve Liptova aj do Vysokých Tatier,  Kežmarku, Levoče, Bardejova a Košíc. Cestou späť do Bratislavy ich pohostí Banskobystrický samosprávny kraj – prezrú si Kremnicu vrátane mincovne, zavítajú aj do kraja pod Sitnom, v Banskej Štiavnici ich v historickej radnici prijme primátorka mesta Nadežda Babiaková, pripravená je pre nich aj prehliadka kaštieľa v neďalekom Svätom Antone. Jedným z najpríťažlivejších a aj ľudsky najemotívnejších bude pre našich krajanov z Argentíny spoločenský večer vo Valaskej Belej, odkiaľ pochádzajú predkovia viacerých krajanov z provincie Chaco, ale aj národopisný večer s krajanmi vo Veľkej Mani.

Bodkou za 20-dňovou vlastivednou cestou krajanov z Argentíny po Slovensku bude záverečné prijatie na bratislavskom Bôriku, kde sa 20. marca s dojmami a zážitkami, ktoré ich počas pobytu v príťažlivých miestach nášho a teraz už aj ich Slovenska akiste obohatia, budú môcť podeliť s hostiteľom – Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho predsedom Igorom Furdíkom.

 

O PRIEBEHU VLASTIVEDNÉHO POBYTU POTOMKOV SLOVÁKOV V ARGENTÍNE NA SLOVENSKU

ČÍTAJTE VIAC NA:

 http://www.uszz.sk/sk/stranka/2643/potomkovia-slovakov-z-argentiny–spoznavaju-krasy-vlasti-ich-predkov