Krajania – FOTOGRAFI: Zapojte sa do projektu ojedinelej výstavy!

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri príležitosti 10. výročia jeho činnosti organizuje počas pripomienky Dňa zahraničných Slovákov 5. júla 2016, ktorá sa uskutoční po prvý raz v rámci Kultúrneho leta v Bratislave, slávnostný program na Hlavnom námestí. Jeho súčasťou je aj projekt vernisáže fotografickej výstavy.

 

KRAJANSKÉ FOTO-DOTYKY 2006-2015

Slováci žijúci v zahraničí v objektíve fotografov

 

V súvislosti s prípravou vernisáže výstavy na nádvorí historickej Starej radnice Bratislavy ÚSŽZ oslovuje všetkých krajanov vo svete, ako aj tvorcov na Slovensku  – PROFESIONÁLNYCH AJ AMATÉRSKYCH FOTOGRAFOV

Staňte sa spolutvorcami výstavy, ktorá posolstvami fotografie má AMBÍCIU PRIBLÍŽIŤ A DOKUMENTOVAŤ spolkový a individuálny krajanský život, kultúrno-spoločenské udalosti pri príležitosti 10 rokov činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj tvorivé aktivity, výnimočné osobnosti, profesijné, umelecké a iné úspechy a znamenitosť SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ.

Výstava vo finálnom skompletizovaní bude obsahovať 60 FOTOGRAFIÍ a nadobudne putovný charakter s ambíciou jej prezentácie v rokoch 2016-2017 v kľúčových a najpočetnejších slovenských komunitách v Európe, Amerike i Austrálii.

 

PODMIENKY ÚČASTI V PROJEKTE

Do projektu prijímame fotografie s vyššie uvedenými námetmi

 

do 1. JÚNA 2016.

Každý fotograf môže zaslať maximálne 15 fotografií.

Výstava bude neanonymná, bude zohľadňovať autorské práva jej účastníkov. Účasť v projekte nie je honorovaná, a teda žiadna zo zaslaných a vystavovaných fotografií a ani ich autor nemajú nárok na finančnú odmenu.

 

UPOZORNENIE

Fotografie zasielajte elektronickou poštou (vrátane tzv. úschovne) vo formátoch JPG/JPEG/RAW s veľkosťou 5 až 10 MB.

 

Fotografie posielajte na:

ludovit.pomichal@uszz.gov.sk