Krajania, prezentujte svoje médiá. Pripomeňte sa svojím časopisom, portálom, zvukom i obrazom, profilom na facebooku. Nalaďme sa pozitívnym mediálnym pohľadom na slovenský svet!

Slovenské zahraničie je odjakživa pestré a bohaté na žurnalistickú tvorbu, vydávanie novín a časopisov, podnetné aktivity krajanov v mediálnej oblasti. Ruka v ruke s časom, ktorý už dvadsiaty rok odmeriavame v 21. storočí, akcentujú a zajedno i akceptujú Slováci žijúci v zahraničí rozmanitosť mediálnej tvorby, prezentácie i komunikácie, a tak svoj záujem a žurnalistické ašpirácie obracajú okrem tlačených a elektronických médií (rozhlas, TV) stále viac na rozmanitosť a dostupnosť celosvetových internetových sietí. Nie div, že najmä mladšie generácie našich krajanov uprednostňujú komunikáciu prostredníctvom webov a portálov, ktoré sú buď súčasťou alebo podporou už existujúcich periodík, alebo vznikajú ako samostatné internetové mediálne produkty. Píšu svoje zaujímavé príbehy, rovnako ako mnohé krajanské noviny či časopisy.

Práve v čase, ktorý nás všetkých v rôznej miere sociálneho odlúčenia sužuje, snažiac sa s ním fyzicky i mentálne popasovať a so vzniknuvšou situáciou aj v mene uchovania si nášho zdravia vyrovnať, zostali médiá (krajanské časopisy, internetové portály, najmä však sociálne siete a vzájomná, tak prepotrebná komunikácia krajanov ich prostredníctvom) vari jediným prostriedkom výmeny informácií o, žiaľ, zúžených a koronavírusom utlmených aktivitách. Rovnako tak sú od konca marca 2020 médiá, najmä internetové, aj prepotrebným ľudským tmelom „na diaľku“, ktorý spája v pozitívnom naladení slovenský svet.

Nielen iba v tomto kontexte oslovujeme našich krajanov v aktívne fungujúcich médiách. Oceňujeme húževnatosť, odhodlanie, ale aj vynaliezavosť, s akými pristupujú v čase, keď je v celom krajanskom svete minimum „kontaktových“ podujatí a udalostí, vo svojej novinárskej tvorbe. Nebolo by na tomto mieste korektné vyzdvihovať konkrétne médiá, ktoré si zasluhujú našu pozornosť i obdiv, ale tí, ktorí sú viac znalí  celej krajanskej problematiky, majú v zornom uhle akiste okolo dvadsiatky kľúčových a aj kvalitou podoprenou profesionálnym žurnalistickým prístupom i ľudským potenciálom tlačených periodík, elektronických aj internetových médií. Napokon, mnohé z nich odkazmi na ich informácie o aktivitách z krajanských prostredí, prezentujeme aj v internetových médiách ÚSŽZ.

V rámci účinnejšie vzájomnej informovanosti krajanov navzájom, ako aj inovatívneho zámeru mediálnej politiky samotného ÚSŽZ vo vzťahu ku krajanom, ale aj k médiám na Slovensku, máme záujem ešte frekventovanejšie využívať odkazy  na tituly tlačených periodík a ich webovú podporu, linky na elektronické médiá (rozhlas, televízia), ako aj informačné a publicistické internetové portály či formáty sociálnych sietí – priebežne ich budeme predstavovať a prezentovať na webe ÚSŽZ www.uszz.sk , ako aj na portáli www.slovenskezahranicie.sk .

Preto si vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu. Ak objavíte krajanský časopis, noviny, tlačené periodikum (vrátane elektronickej verzie v PDF a pod.), ako aj odkliky či adresy na aktívne i nové internetové weby a portály venujúce sa v zahraničí krajanskej problematike, dajte nám o ich jestvovaní a aktivitách zvesť.

Neobyčajne pulzujúca dynamika dennodenného žitia nám totiž – napriek času pandémie COVID-19 – poskytuje veľa nepostihnuteľného a nami neobjaveného, čo sa týka, prirodzene, aj krajanskej mediálnej sféry. A tak je pochopiteľné, že web ÚSŽZ (www.uszz.sk ) ani portál, spájajúci Slovákov vo svete  (www.slovenskezahranicie.sk ), nedokáže "stihnúť", zaregistrovať či podchytiť všetko nové, zaujímavé a užitočné v segmente médií, ktoré nás obklopujú, oslovujú, ale často – a neprávom zostávajú nepovšimnuté, nesprostredkované.

A tak aj preto nepochybne bude prínosné, ak si ich  – aj s vašou pomocou – budeme približovať a predstavovať. A to nielen na oficiálnom webovom sídle ÚSŽZ www.uszz.sk  a jeho sociálnej sieti na facebooku, ale aj portáli Slovenské zahraničie – www.slovenskezahranicie.sk .  

Prispejete tým k užitočnému rozšíreniu databázy médií Slovákov žijúcich v zahraničí, doplnenia titulov jestvujúcich či zaniknutých titulov novín a časopisov, krajanských rádií a televízií, internetových webov a portálov či najdynamickejšie sa v súčasnosti rozvíjajúcich interaktívnych mediálnych sociálnych sietí, najmä aj medzi krajanmi obľúbeného a rozšíreného facebooku.

Každej informácii z oblasti mediálneho života Slovákov žijúcich v zahraničí a ich prejavov a vkladov do hodnotnej a odjakživa inšpiratívnej pokladnice slovenskej krajanskej žurnalistiky vám budeme v našej komunikácii vďační, pričom veľmi radi zverejníme na portáli www.slovenskezahranicie.sk aj vaše postrehy, podnety a poznámky k tejto neoddeliteľnej súčasti prezentácie života a problematiky Slovákov v zahraničí.

 

POSTREHY, PODNETY, MYŠLIENKY A REFLEXIE

NA TÉMU SLOVENSKÝ SVET A KRAJANSKÉ MÉDIÁ

POSIELAJTE NA MAILOVÚ ADRESU:

ludovit.pomichal@uszz.gov.sk

 

 

DO VAŠEJ POZORNOSTI FOTOGALÉRIA

NA FACEBOOKU SLOVENSKÝ SVET

https://www.facebook.com/SlovenskySvet/

Snímky z najvýznamnejšej mediálnej organizátorskej aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre reportérov, fotografov, moderátorov a dokumentaristov z médií v krajanských prostrediach: TVORIVÁ ŠKOLA ŽURNALISTIKY – v roku 2019 v Košiciach, 2017 v Banskej Štiavnici, 2015 a 2014 v Bratislave.

FOTO: PAUL STACHO, ĽUDO POMICHAL, OTO FILIP

 

Uverejnené: 1. 12. 2020