Krajania sa pri bryndzových haluškách zídu v máji 2014 na Donovaloch

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal vo štvrtok 21. novembra 2013 na pôde úradu predstaviteľov Občianskeho združenia Obec Turecká – halušky, organizátora jubilejného 20. ročníka majstrovstiev sveta vo varení a jedení bryndzových halušiek 2014, ktoré sa uskutočnia 31. mája 2014 na Donovaloch.

Ivan Makovník, predseda OZ Obec Turecká – halušky, hovorca OZ  Ivan Bača a člen OZ Kvetoslav Slezák informovali predsedu ÚSŽZ o úspechoch a dosahu predchádzajúcich ročníkov originálnej súťaže v príprave nášho najtradičnejšieho jedla. Do Tureckej či iných slovenských lokalít prilákali nielen od 20 do 40 štvorčlenných „haluškárskych tímov“, ale zakaždým aj viac ako 5-tisíc divákov a návštevníkov podujatia. V stále hojnejšom počte sa do majstrovstiev zapájajú aj tímy našich krajanov. Pravidelne súťažia „haluškárky“ z Veňarca i ďalších obcí a miest Maďarska, prichádzajú Slováci žijúci v Srbsku, Rumunsku, Českej republike a Poľsku, ale aj krajania z Rakúska, Veľkej Británie a Austrálie. Aj to sú motívy, prečo organizátori podujatia navrhli predsedovi ÚSŽZ prevziať nad jubilujúcim „haluškárskym šampionátom“ patronát.

Igor Furdík ocenil skutočnosť, že podujatie má okrem súťažno-gurmánskeho, aj svoj spoločensko-krajanský prínos v rámci stretávania a lepšieho vzájomného spoznávania sa Slovákov žijúcich v zahraničí priamo na Slovensku. Z tohto pohľadu ho považuje za prínosné, a tak organizátorom 20. MS vo varení a jedení bryndzových halušiek prisľúbil spoluorganizátorskú súčinnosť ÚSŽZ – podporou účasti krajanských družstiev na podujatí príspevkom na pokrytie cestovných nákladov. Zároveň prijal záštitu nad samotným  podujatím a pre najúspešnejší krajanský účastnícky tím venuje Cenu predsedu ÚSŽZ. Igor Furdík vyjadril presvedčenie, že aj mediálnou propagáciou a prezentáciou podujatia prostredníctvom internetového webu a portálu ÚSŽZ a niektorých ďalších krajanských médií, sa 20. MS vo varení a jedení bryndzových halušiek (31.5.2014 na Donovaloch) stanú novým impulzom pre stretávanie sa krajanov na Slovensku.