Krajania v Austrálii sa lúčia s pani Suzannou Yurcina, ktorá vo veku 102 odišla do večnosti

Smutná správa sa k nám dostala z Austrálie. Roland Havrila, tajomník Združenia austrálskych Slovákov vo Viktórii oznamuje, že v uplynulých dňoch vo veku nádherných 102 rokov sa na večnosť pobrala pani Suzanna Yurcina, Slovenka, ktorá od svojich 23 rokov žila v Austrálii. Posledná rozlúčka so zosnulou Mrs. Suzanna Yurcina sa uskutoční v St. Oliver Plunkett Church, Gaffney Street, Pascoe Vale vo štvrtok 15. decembra 2016 o 10.00 a. m.  Úprimnú sústrasť rodine od celej slovenskej komunity vo Victorii.

Pani Suzanna Yurcina sa narodila 19. februára 1914. Rodičia So­phia a Peter Yuritta mali ďalších päť synov. Do Austrálie prišla s manželom Dominom a synom Dominikom v roku 1937. Určitý čas žili na rodičovskej farme v Caveat, Vik­tória, neskôr na Queenslande, kde sa narodila dcéra Oľga. Rodina sa usadila v Pascoe Vale v roku 1956.

Oľga Dymant, dcéra pani Suzanny, ktorá svoju mamičku priblížila pri príležitosti jej životnej storočnice v štvrťročníku Slovákov vo Viktórii SLOVENSKÉ ZVESTI, vydávanými Združením austrálskych Slovákov vo Viktórii, o nej napísala: „Výborná kuchárka, milovala piecť štrúdlu, rožky a koláče, ako aj všetky ostatné chutné sloven­ské jedlá. Rada sa zúčastňovala komunitných podujatí, udržiavala slovenské tradície, aj keď milovala Austráliu. Krásne vyšívala a háčkovala. Suzanna bola vždy blízko k Bohu, veľmi jemná, dobrá, a starostlivá a my sme šťastní a požehnaní, že sa s nami dožila 100 rokov.“

Zo stručnej, zato o to milšej informácie zo Slovenských Zvestí iba doplníme, že v čase života pani Suzanny ju mohli priatelia a známi navštíviť v Jas­mine Lodge Aged Care Centre Ringwood, ako aj to, že pani Suzanna mala 5 vnúčat a 10 pravnúčat.

 

Na fotografii:

Olinka Pešková a Janka Bandová s oslávenkyňou – pani Suzannou Yurcina, ktorá sa v roku 2014 dožila nádherných 100 rokov!