Krajania v Chorvátsku sa na pôde ZÚ SR v Záhrebe stretli s Oľgou Nachtmannovou, štátnou tajomníčkou rezortu školstva SR

V rámci programu polročného predsedníctva Chorvátskej republiky v Rade EÚ sa v Záhrebe v dňoch 3.-4. februára 2020 uskutočnilo „Neformálne stretnutie ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť – Veda“ (Informal Meeting of ministers responsible for Competitiveness – Research). Delegáciu Slovenskej republiky na uvedenom rokovaní viedla Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V utorok 4. februára štátna tajomníčka O. Nachtmannová navštívila aj Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Záhrebe. Pri tejto príležitosti zorganizoval veľvyslanec SR v Chorvátsku J. E. Peter Susko aj krátke stretnutie zástupcov krajanov s pani štátnou tajomníčkou. Naskytla sa tak vhodná príležitosť prediskutovať témy týkajúce sa školstva a vzdelávania príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku, resp. témy z portfólia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zástupcov krajanov na pôde slovenského veľvyslanectva v Záhrebe privítala zástupkyňa veľvyslanca Zuzana Chudá, následne aj veľvyslanec Peter Susko. V úvode stretnutia Andrija Kuric, poradca pre vyučovanie v jazyku a písme slovenskej národnostnej menšiny, predstavil základné informácie o stave slovenského školstva v Chorvátsku, priblížil model vyučovania, spravovania škôl v rámci školského systému, zároveň oboznámil prítomných aj o počte základných a stredných škôl, tried, žiakov a pedagógov.

O pokroku v oblasti predškolského vzdelávania Slovákov v Chorvátsku, konkrétne o výstavbe materských škôlok v Jelisavci a Punitovciach, štátnu tajomníčku O. Nachtmannovú informoval predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra.  Stručnú správu na tému starostlivosť o krajanov v Chorvátsku cez program vládnych štipendií SR, ako aj prezentáciu záujmu o možnosť štúdia slovenského jazyka na Univerzite Josipa Jurja Strossmayera v Osijeku, predložila zúčastneným riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kralj Vukšić.

Na stretnutí odzneli aj informácie o potrebách základných a stredných škôl, na ktorých sa slovenský jazyk vyučuje, ale aj pochvala na margo spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Úradom pre Slovákoch žijúcich v zahraničí a Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Záhrebe.

 

Na snímke vo fotogalérii:

Stretnutie na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Záhrebe (zľava): poradca pre vyučovanie v jazyku a písme slovenskej národnostnej menšiny   Andrija Kuric, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oľga Nachtmannová, J. E. veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe Peter Susko, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kralj Vukšić, predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra.