Krajania v éteri a ich rozhlasové dotyky so Slovenskom na RTVS

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) patrí k tým médiám, ktoré sa problematike histórie, súčasných aktivít i spoločensko-politického, ekonomicko-kultúrneho i individuálno-občianskeho dosahu slovenských národnostných menšín a krajanských komunít Slovákov v zahraničí vo vzťahu k Slovenskej republike venujú pravidelne a z tematicko-obsahového aspektu ich prezentácie vo vysielaní okruhov Slovenského rozhlasu ako aj oboch programov Slovenskej televízie objektívne najserióznejšie. Prejavom tohto prístupu je aj programová štruktúra RTVS, najmä Slovenského rozhlasu.

Krajanská problematika na vysielacích okruhoch Slovenského rozhlasu od 1. januára 2014, kedy prišlo k úprave programovej štruktúry, sa objavuje v ešte intenzívnejšej a pravidelnejšej frekvencii, pričom sa rozšíril aj vysielací čas venovaný témam zo života a aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí.

Radio Slovakia International, v štruktúre ktorého je od jeho  samotného zrodu v roku 1993 (okruh začal vysielať so vznikom samostatnej slovenskej štátnosti 1. januára 1993) aj Krajanská redakcia a pravidelné vysielanie z Bratislavy pre krajanov na celom svete, vysiela svoje informačné, spravodajské, ale aj publicistické relácie, rozhovory, črty a reportáže z prostredia Slovákov v zahraničí a o krajanských komunitách najvytrvalejšie a s pevnou programovou štruktúrou aj najstabilnejšie.

Už svoju 21. „krajanskú sezónu“ za reportážnym mikrofónom či v štúdiu RSI začala redaktorka a moderátorka Ingrid Slaninková. Verná svojmu poslaniu spájať Slovákov naprieč kontinentmi nielen medzi nimi, ale najmä so Slovenskom – a naopak, pripravuje každý týždeň v stredu s vysielacím časom o 17.30 h SEZČ polhodinu toho najzaujímavejšieho, čo sa práve deje v krajanskom svete. (Práve v tejto novej sekcii webu ÚSŽZ Krajania v médiách návštevníkov webu zoznámime s prácou i žurnalistickými vnuknutiami Inge Slaninkovej podrobnejšie v črte o typickej „rozhlasáčke“, ktorej v tom najlepšom učarili práve krajania…). Zároveň vám aj predostrieme všetky najdostupnejšie možnosti ako Radio Slovensko International nerušene počúvať „naživo“ či sa čo najjednoduchšie dopátrať na webovej časti tohto vysielacieho okruhu RTVS k archívnym zvukovým záznamom.

Na inom mieste webu ÚSŽZ sme koncom novembra 2013 informovali o pracovnom stretnutí Igora Furdíka, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, s Vincentom Štofaníkom, riaditeľom programovej služby Rádia Slovensko RTVS. Uplynulo iba niekoľko týždňov a vzájomné sľuby doznali úrodnej pôdy. Niekdajší 10-minútový informačno-publicistický formát s názvom Slováci vo svete, ktorý bol v novej vysielacej štruktúre SRo od 9. septembra 2013 súčasťou mozaikovej relácie Panoráma Rádia Regina pravidelne každú sobotu v čase od 10.05 do 11.00 h, a ktorý ponúkal aktuálne informácie zo života slovenských národnostných menšín, slovenských komunít, významných spolkov, organizácií a inštitúcií, ale i jednotlivcov v zahraničí, sa rozšíril, obohatil, nasýtil. Pritom „rozprestrel“ krídla v éteri nielen čo do minutáže, ale aj frekvencie a tým aj dostupnosti prezentácie.

Od 1. januára 2014 sa z 10-minútového „natlačeného“ bločku stal na okruhu Rádia Regina (pričom v rôznych dňoch a s rôznym vysielacím časom v štúdiách Bratislava, Banská Bystrica, Košice) oveľa veľkorysejší, bezmála polhodiny sa odvíjajúci prúd slova a hudby o živote krajanov, pričom slovná časť tvorí od 15 do 20 minút vysielacej plochy!

O tom, v ktoré dni a v ktorú hodinu a na akých vlnových frekvenciách si môžete polhodinu Slováci vo svete, ktorú autorsky i redakčne pripravuje rovnako Ingrid Slaninková, vypočuť, si nájdete informáciu v tomto materiáli nižšie. Zároveň vám ale – aj v záujme lepšej orientácie – odporúčame trochu si „poklikať“ na portáli www.rtvs.sk v sekcii Rádio/Rozhlas.

Slováci vo svete – to nie sú v rozhlasovom približovaní témy redaktorkou Ingrid Slaninkovou len informácie o aktivitách našich krajanov v ich spolkovom, kultúrno-spoločenskom a duchovnom prejavení sa, ale aj priehrštia cenných poznatkov o kontexte slovenského vysťahovalectva a emigrácie z historického aspektu, o problematike súčasnej migrácie Slovákov v otvorenom svete, ako aj o zachovávaní kultúrneho a duchovného dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

NALAĎTE SI RÁDIO REGINA

Staňte sa aj vy účastníkmi i spolutvorcami spoločného úsilia RTVS – Rádia Slovensko, Radia Slovakia International, ako aj Rádia Regina a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, aby sme vytvorili pevnejšie, kreatívnejšie a informačne príťažlivejšie mosty medzi našimi krajanmi v zahraničí navzájom , ako aj ich ľudský dotyk vedomie spolupatričnosti so Slovenskom, ich bývalou vlasťou či domovinou ich predkov.

Kontaktujte sa s nami – či ste zo Slovenska, alebo z ktoréhokoľvek sveta kúta: inšpirujte nás, odporúčajte, kritizujte, chváľte… Buďte na pulze s tvorcami relácie pre krajanov a o krajanoch. Vaše pripomienky, postrehy, dobre mienené rady, námety i vhodné témy či postoje a príbehy ľudí, ktorých by sme určite v krajanskom prostredí nemali obísť, posielajte na:

ingrid.slaninkova@rozhlas.sk       a     ludo.pomichal@chello.sk

 

Slováci vo svete v programoch Rádia Regina

Približne 30-minútový blok slova a hudby Slováci vo svete je súčasťou pravidelných relácií troch regionálnych štúdií. V živom vysielaní si ich môžete vypočuť v týchto dňoch a termínoch:

Rádio Regina KOŠICE: každý štvrtok v relácii Rádiobudík (5.00-9.00 h), v čase od 8.00 do 8.30 dominuje krajanská problematika Slováci vo svete. Frekvencia: 100,3 VKV.

Rádio Regina BRATISLAVA:

každú sobotu v relácii Panoráma Rádia Regina (9.00-12.00 h), v čase od 11.00 do 11.30 sa vysiela blok Slováci vo svete. Frekvencia: 90,3 VKV.

každú nedeľu v čase od 6.30 do 7.00 h vysiela RR Bratislava príspevky z krajanskej problematiky, ktoré nie sú reprízou sobotňajšej relácie Slováci vo svete. Frekvencia: 90,3 VKV.

Rádio Regina BANSKÁ BYSTRICA: každý pondelok v relácii Mozaika domova (14.00-16.00 h), v čase od 15.30 do 16.00 dominuje vo vysielaní krajanská problematika. Frekvencia: 101,5 VKV.

Dôležité upozornenie pre všetkých krajanov žijúcich v zahraničí: v reálnom čase môžete počúvať všetky spomínané relácie na internetovom portáli RTVS:

http://www.rtvs.sk/radio/