Krajania v Melbourne informujú v časopise SLOVENSKÉ ZVESTI o svojich aktivitách

Štvrťročník SLOVENSKÉ ZVESTI, ktorý vydáva Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii, vyšiel v uplynulých dňoch so svojím prvým číslom v roku 2015. Je potešiteľné, že časopis, rozširujúci sa medzi Slovákmi v Austrálii a na Novom Zélande okrem tlačenej podoby (podľa informácie v tiráži vychádza v obmedzenom náklade 250 kusov) aj elektronicky vo formáte PDF, má od čísla k číslu nielen stále príťažlivejšiu a nápaditejšiu grafickú tvár, ale zaujme najmä obsahom, vrátane jeho informačnej nasýtenosti.

SLOVENSKÉ ZVESTI majú podtitul “Informácie o aktivitách slovenskej komunity v Melbourne”, a tak sa aj prvé tohtoročné číslo prezentuje v duchu tohto obsahu. Na titulnej strane dominuje okrem návratu k vyznamenaniu Jána Belániho (rodákovi z vojvodinskej Pivnice, žijúcemu v Austrálii už 55 rokov, udelili Rad Austrálie) aj úvodná časť rozhovoru s cukrárkou Adrianou Tučekovou v rubrike Profil z komunity.

Na ďalších ôsmich stranách prinášajú SLOVENSKÉ ZVESTI 1/2015 mikroprofil 16-ročnej Terky Mihalíkovej, víťazky juniorskej súťaže Australian Open 2015 v dvojhre, rozhovor s Miriam Laukovou z Banskej Bystrice, ktorá pod menom Mirala patrí k umeleckej senzácii v početnej slovenskej komunite v Írsku. V Kútiku pre deti sa okrem iného prezentuje svojimi aktivitami Slovenská detská beseda, fotoreportážou sa SZ vracajú k decembrovej návšteve Slovákov z Vojvodiny, ktorí v Austrálii pobudli na pozvanie Slovenského spoločenského klubu Ľudovíta Štúra v Lavertone.

Prirodzene, že v záverečnej časti Slovenských zvestí nechýbajú pozvánky pre krajanov na najbližšie aktivity a podujatia organizované Združením austrálskych Slovákov vo Viktórii, ako aj ďalšie oznamy.

DO ČÍTANIA, PRIATELIA!

 

SLOVENSKÉ ZVESTI 1/2015