Krajania v Melbourne prejavujú úctu k svojim seniorom

Je príjemné, ak sa mladšie generácie našich krajanov vo svete dokážu v záujme vzájomného rešpektu a spolupatričnosti prejaviť a s patričnou pozornosťou dokážu vnímať značnú časť tých Slovákov, ktorí svoju obetavosť, energiu, prostriedky  aj čas s dobre mienenými motívmi položili na oltár rozvíjania slovenskosti v zahraničí. Príbehy jednotlivých krajanských komunít iba potvrdzujú historicko-kultúrny a sociálno-spoločenský kontext poznania, že úprimné a duchaplné odovzdávanie „postate“ krajanského srdcebitia má svoje opodstatnenie, zmysluplné výzvy a teda aj životaschopný potenciál v záujme posilňovania súdržnosti slovenského krajanského sveta. Napokon, aktuálne tu z tejto „sorty“ krajanského života máme aj rukolapný dôkaz z austrálskej Viktórie, kde sa roky aktívne prejavujú aj v zmysle spomínaných myšlienok a úvahy krajania v Melbourne a blízkom okolí.

Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii srdečne pozýva všetkých na obed so seniormi a členmi výboru, ktorý sa uskutoční v nedeľu 25. augusta 2019 o 12.00 h v Yarra Valley Country Club Bulleen (viď prílohu).

Adresa: 9 Templestowe Road, Bulleen Victoria 3105

(www.yarravalley.net.au)

RSVP: účasť prosíme nahlásiť do 23. augusta 2019 telefonicky na (03) 9859 5787 (Marta Kapusta), 0402 292 078 (Ivan Kovarčík) alebo emailom: havrila@gmail.com
Obed (určené obedové menu) je zdarma pre seniorov – členov ZASV. Všetci sú vítaní.

S pozdravom,
Roland Havrila
tajomník
ASAV

________________________________________________________________

AUSTRALIAN SLOVAKS’ ASSOCIATION IN VICTORIA INC.
ZDRUŽENIE AUSTRÁLSKYCH SLOVÁKOV VO VIKTÓRII

ABN: 27 036 858 256
Organisation No.: A0035704W
Registered: 11/11/1997
P.O. Box 263
Kew, VIC., 3101, Australia
www.asav.org.au
________________________________________________________________

Na Facebook:
Community Page: https://www.facebook.com/ASAV.org.au 
Group: https://www.facebook.com/groups/ASAV.org.au/ 

Slovenská Detská Beseda (SDB):
School Page: https://www.facebook.com/SlovenskaDetskaBeseda/ 

Group: https://www.facebook.com/groups/SlovenskaDetskaBeseda/