Krajania v Melbourne si pripomenú Deň zahraničných Slovákov

ZDRUŽENIE AUSTRÁLSKYCH SLOVÁKOV VO VIKTÓRII srdečne pozýva všetkých krajanov a ich priateľov na pripomienku a oslavu Dňa zahraničných Slovákov a sviatok vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda spojenou so slovenskou večerou a krátkym programom. Podujatie s motiváciou zbližovania slovenskej komunity v Melbourne a okolí sa uskutoční v sobotu 8. júla 2017 o 17.00 h v Sokole.

Podrobnejšie informácie:

https://www.facebook.com/events/288663788259806

RSVP: Prosíme vyplniť dotazník:

https://goo.gl/forms/GqHHXCbnfBVcDZIK2 

Adresa: 497 Queensberry Street, North Melbourne, Viktória, 3051

S pozdravom
Roland Havrila
Secretary
ASAV

________________________________________________________________
AUSTRALIAN SLOVAKS’ ASSOCIATION IN VICTORIA INC.
ZDRUŽENIE AUSTRÁLSKYCH SLOVÁKOV VO VIKTÓRII

ABN: 27 036 858 256
Organisation No.: A0035704W
Registered: 11/11/1997
P.O. Box 263
Kew, VIC., 3101, Australia
www.asav.org.au
________________________________________________________________
Na Facebook:
Community Page: https://www.facebook.com/ASAV.org.au 
Group: https://www.facebook.com/groups/ASAV.org.au/ 

Slovenská Detská Beseda (SDB):
School Page: https://www.facebook.com/SlovenskaDetskaBeseda/ 

Group: https://www.facebook.com/groups/SlovenskaDetskaBeseda/