Krajania v poľskom Podvlku pod vlastnou strechou

Spolok Slovákov v Poľsku slovami svojho generálneho tajomníka Ľudomíra Molitorisa v uplynulých dňoch informoval, že budova starej slovenskej školy v Podvlku na Orave je od 10. augusta 2011 už vo vlastníctve našich krajanov.

Práve v spomínaný deň sa uskutočnila prevodná kúpa, ktorú v mene Spolku Slovákov v Poľsku realizoval Ľ. Molitoris a podpredseda Spolku Slovákov v Poľsku pre Oravu František Harkabuz. Budovu pre potreby Slovákov žijúcich v Podvlku získal Spolok Slovákov v Poľsku od Obce Jablonka (Urząd Gminy) za 4% odhadnutej hodnoty. Od roku 2006 v budove starej slovenskej školy vyvíja svoje aktivity miestna krajanská klubovňa, pôsobí v nej aj krajanská dychovka, divadielko Ondrejko, dve skupiny mažoretiek a krajanská kapela Krištofa Pieronka.

S opravou historickej budovy plánuje podľa Ľ. Molitorisa Spolok Slovákov v Poľsku začať po odkúpení malého trojárového pozemku v susedstve. Významnej udalosti, ktorá bude mať pozitívny vplyv na ďalšie posilňovanie národného povedomia Slovákov žijúcich v Poľsku, ako aj na kultúrne aktivity našich krajanov na poľskej strane oravského regiónu, venuje pozornosť vo svojom ôsmom tohtoročnom čísle aj ŽIVOT, krajanský mesačník Slovákov v Poľsku.