Krajania v Rádiu Devín RTVS: Po slovensky na celom svete

Hoci od Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 uplynuli už viac ako dva mesiace, jej echo i myšlienky v posolstvách krajanov, ako aj vo vnímaní Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, doznievajú v slovenských médiách v priaznivom duchu aj s odstupom času.  Rádio Devín verejnoprávneho RTVS odvysielalo v nedeľu 15. januára 2017  v relácii Rubikon 30-minútovú mozaiku zo zákulisia reprezentatívneho snemovania krajanov, počas ktorého kultúrna publicistka Ivica Ruttkayová tematicky oslovila okrem Jána Varša, predsedu ÚSŽZ, aj viacerých významných Slovákov rozvíjajúcich v menšinových a komunitných krajanských prostrediach slovenskosť, a to najmä prostredníctvom kultúrnych a vzdelávacích aktivít.

Ivica Ruttkayová si pred reportážny mikrofón postupne z radov krajanov pozvala Césara Emilia Mangiaterru zo Slovenského kultúrneho spolku z argentínskeho Buenos Aires, Katarínu Melegovú Melichovú z Báčskeho Petrovca, predsedníčku Matice slovenskej v Srbsku, a Ernesta Horvata, Slováka z Ukrajiny zo Spolku slovenskej inteligencie v Zakarpatsku. Príjemne ladenou polhodinou sa v niekoľkých sekvenciách odvíja pútavé rozprávanie evanjelického reverenda, publicistu, filmového dokumentaristu, divadelného scenáristu a režiséra Dušana Tótha, Slováka žijúceho v Toronte, o jeho príbehu niekdajšieho emigranta po roku 1968, ktorý sa okrem aktivít skrze duchovné slovo zasadzuje o posilňovanie kultúrnej identity Slovákov v Kanade.

 

Relácia RUBIKON v archíve RÁDIA DEVÍN RTVS

PO SLOVENSKY NA CELOM SVETE

http://cdn.srv.rtvs.sk/a520/audio/00/0011/001112/00111292-1-sN9X.mp3

 

Na titulnej fotografii:

Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, približuje redaktorke Rádia Devín RTVS Ivici Ruttkayovej zámery komunikácie ÚSŽZ v rámci zveľaďovania slovensko-slovenského dialógu s našimi krajanmi.