Krajania v Rosario (Argentína) oslavovali / Compatriotas en Rosario celebraron

V dňoch 25.- 26.5.2014  pri príležitosti osláv argentínskeho štátneho sviatku usporiadal krajanský spolok Asociación Hogar Checoslovaco (Československý domov)  so sídlom v meste Rosario, provincia Santa Fé, slávnostné zhromaždenie za účasti zastupiteľských úradov SR a ČR so sídlom v Buenos Aires.

Veľvyslanectvo SR na podujatí zastupoval ekonomický diplomat Ján Mareček a zastupiteľský úrad ČR ekonomický diplomat p. Ludevít Hrúz. Po príhovore predsedu spolku  Jorge G. Krepelku účastníkov podujatia v krátkych príhovoroch pozdravili zástupcovia ZÚ SR a ČR.

V kultúrnom programe sa predstavili členovia tanečného súboru Vlastimil a kráľovná krásy slečna Florencia Boillos, ktorá úspešne reprezentovala slovenskú a českú komunitu v súťaži krásy na jeseň 2013 v silnej konkurencii 30 zástupkýň spolkových organizácii mesta Rosario.

El 25 – 26/05/2014 en ocación de la  celebración de la fiesta nacional  argentina la asociación de expatriados Asociación Hogar Checoslovaco  con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, organizó una asamblea solemne al que asistieron las embajadas de Eslovaquia y la República Checa, con sede en Buenos Aires. Embajada de la República Eslovaca fue representada  en el evento por un diplomático económico John Marecek y  la embajada checa por un diplomático económico  Ludevit Hruz.

Después del discurso del Presidente de la Asociación Jorge G. Krepelka, los representantes de la Embajada de la República Eslovaca y la República Checa se dirijieron a los participantes  con discursos cortos.

En el programa cultural se presentaron los  miembros del grupo de danza Vlastimil y reina de belleza de Miss Florence Boillos que representó con éxito a la comunidad eslovaca y checa en un concurso de belleza en el otoño de 2013 en una fuerte competencia de 30 representantes de las asociaciones de la ciudad de Rosario.6.5.2014  pri príležitosti osláv argentínskeho štátneho sviatku usporiadal krajanský spolok Asociación Hogar Checoslovaco (Československý domov)  so sídlom v meste Rosario, provincia Santa Fé, slávnostné zhromaždenie za účasti zastupiteľských úradov SR a ČR so sídlom v Buenos Aires. Veľvyslanectvo SR na podujatí zastupoval ekonomický diplomat Ján Mareček a zastupiteľský úrad ČR ekonomický diplomat p. Ludevít Hrúz.

Po príhovore predsedu spolku  Jorge G. Krepelku účastníkov podujatia v krátkych príhovoroch pozdravili zástupcovia ZÚ SR a ČR.V kultúrnom programe sa predstavili členovia tanečného súboru Vlastimil a kráľovná krásy slečna Florencia Boillos, ktorá úspešne reprezentovala slovenskú a českú komunitu v súťaži krásy na jeseň 2013 v silnej konkurencii 30 zástupkýň spolkových organizácii mesta RoEl 25 – 26/05/2014 en ocación de la  celebración de la fiesta nacional  argentina la asociación de expatriados Asociación Hogar Checoslovaco  con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, organizó una asamblea solemne al que asistieron las embajadas de Eslovaquia y la República Checa, con sede en Buenos Aires. Embajada de la República Eslovaca fue representada  en el evento por un diplomático económico John Marecek y  la embajada checa por un diplomático económico  Ludevit HruDespués del discurso del Presidente de la Asociación Jorge G. Krepelka, los representantes de la Embajada de la República Eslovaca y la República Checa se dirijieron a los participantes  con discursos cortos.En el programa cultural se presentaron los  miembros del grupo de danza Vlastimil y reina de belleza de Miss Florence Boillos que representó con éxito a la comunidad eslovaca y checa en un concurso de belleza en el otoño de 2013 en una fuerte competencia de 30 representantes de las asociaciones de la ciudad de Rosario. V dňoch 25.- 26.5.2014  pri príležitosti osláv argentínskeho štátneho sviatku usporiadal krajanský spolok Asociación Hogar Checoslovaco (Československý domov)  so sídlom v meste Rosario, provincia Santa Fé, slávnostné zhromaždenie za účasti zastupiteľských úradov SR a ČR so sídlom v Buenos Aires. Veľvyslanectvo SR na podujatí zastupoval ekonomický diplomat Ján Mareček a zastupiteľský úrad ČR ekonomický diplomat p. Ludevít Hrúz.Po príhovore predsedu spolku  Jorge G. Krepelku účastníkov podujatia v krátkych príhovoroch pozdravili zástupcovia ZÚ SR a ČV kultúrnom programe sa predstavili členovia tanečného súboru Vlastimil a kráľovná krásy slečna Florencia Boillos, ktorá úspešne reprezentovala slovenskú a českú komunitu v súťaži krásy na jeseň 2013 v silnej konkurencii 30 zástupkýň spolkových organizácii mesta Rosario.El 25 – 26/05/2014 en ocación de la  celebración de la fiesta nacional  argentina la asociación de expatriados Asociación Hogar Checoslovaco  con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, organizó una asamblea solemne al que asistieron las embajadas de Eslovaquia y la República Checa, con sede en Buenos Aires. Embajada de la República Eslovaca fue representada  en el evento por un diplomático económico John Marecek y  la embajada checa por un diplomático económico  Ludevit Hruz.Después del discurso del Presidente de la Asociación Jorge G. Krepelka, los representantes de la Embajada de la República Eslovaca y la República Checa se dirijieron a los participantes  con discursos cortos.En el programa cultural se presentaron los  miembros del grupo de danza Vlastimil y reina de belleza de Miss Florence Boillos que representó con éxito a la comunidad eslovaca y checa en un concurso de belleza en el otoño de 2013 en una fuerte competencia de 30 representantes de las asociaciones de la ciudad de Rosario.5.- 26.5.2014  pri príležitosti osláv argentínskeho štátneho sviatku usporiadal krajanský spolok Asociación Hogar Checoslovaco (Československý domov)  so sídlom v meste Rosario, provincia Santa Fé, slávnostné zhromaždenie za účasti zastupiteľských úradov SR a ČR so sídlom v Buenos Aires. Veľvyslanectvo SR na podujatí zastupoval ekonomický diplomat Ján Mareček a zastupiteľský úrad ČR ekonomický diplomat p. Ludevít Hrúz.

Po príhovore predsedu spolku  Jorge G. Krepelku účastníkov podujatia v krátkych príhovoroch pozdravili zástupcovia ZÚ SR a ČR.V kultúrnom programe sa predstavili členovia tanečného súboru Vlastimil a kráľovná krásy slečna Florencia Boillos, ktorá úspešne reprezentovala slovenskú a českú komunitu v súťaži krásy na jeseň 2013 v silnej konkurencii 30 zástupkýň spolkových organizáciiEl 25 – 26/05/2014 en ocación de la  celebración de la fiesta nacional  argentina la asociación de expatriados Asociación Hogar Checoslovaco  con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, organizó una asamblea solemne al que asistieron las embajadas de Eslovaquia y la República Checa, con sede en Buenos Aires. Embajada de la República Eslovaca fue representada  en el evento por un diplomático económico John Marecek y  la embajada checa por un diplomático económico  Ludevit Hruz.Después del discurso del Presidente de la Asociación Jorge G. Krepelka, los representantes de la Embajada de la República Eslovaca y la República Checa se dirijieron a los participantes  con discursos cEn el programa cultural se presentaron los  miembros del grupo de danza Vlastimil y reina de belleza de Miss Florence Boillos que representó con éxito a la comunidad eslovaca y checa en un concurso de belleza en el otoño de 2013 en una fuerte competencia de 30 representantes de las asociaciones de la ciudad de Rosa