Krajania v ZKPS Miláno prinášajú Slovenské ozveny

V utlmenom režime aktivít našich krajanov v tieni koronavírusu COVID-19 sa celkom prirodzene vyníma ich snaženie a približovanie slovenského sveta prostredníctvom médií. Majú totiž danosť napĺňať svoj obsah a šíriť sa aj bez sociálneho kontaktu. V tejto súvislosti sme uvítali, že o sebe dali vedieť aj Slováci žijúci v Taliansku. Jednou zo spolkových organizácií vyvíjajúcej dlhodobo svoje aktivity, prostredníctvom ktorých zvestuje nielen o životaschopnosti krajanskej komunity, ale aj o reáliách a osobnostiach Slovenska, je Združenie krajanov a priateľov Slovenska v Miláne.

Aktuálne predkladajú aj ďalším našim krajanom vo svete najnovšie číslo slovensko-talianskeho časopisu SLOVENSKÉ OZVENY – jún 2020.