Krajania vítajú nového predsedu ÚSŽZ M. Vetráka a dištancujú sa od V. Skalského

Vzhľadom na pretrvávajúce neopodstatnené útoky predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) Vladimíra Skalského a absenciu akejkoľvek jeho snahy o konštruktívny dialóg bez animozít sa nový predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák rozhodol prijať ponuku Pavla Hlásznika na pracovné stretnutie. P. Hlásznik je prvým podpredsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a zároveň podpredsedom SZSZ. Aj keď P. Hlásznik nemal mandát hovoriť na stretnutí za SZSZ, aj z jeho pozície podpredsedu tohto združenia vyplýva, že V. Skalský je so svojím názorom v združení v menšine a od jeho verejných vyjadrení na adresu M. Vetráka sa dištancuje drvivá väčšina členov SZSZ (ako to napokon vyjadrili aj v otvorenom liste adresovanom 12. februára 2011 premiérke vlády SR I. Radičovej).

ÚSŽZ pripomína, že SZSZ združuje približne 100 členských organizácií, ktoré sú samostatnými subjektmi a vo svojom konaní sú nezávislé. Z nich je približne 30 neaktívnych (s ohľadom na ich neúčasť na posledných valných zhromaždeniach združenia organizovaných každé 3 roky) a zo zvyšných 70 sa viac ako 50 jednoznačne dištancovalo od názorov V. Skalského. Okrem SZSZ existujú ešte desiatky iných krajanských organizácií a spolkov a veľké množstvo jednotlivcov, ktorí žijú a pôsobia mimo Slovenska a sú pre ÚSŽZ rovnocennými partnermi.