Krajania vo Švajčiarsku na fašiangovej vlne

Jesto toho dosť, čo našim krajanom žijúcim roztrúseným vo svete v diaľke od vôní a dotykov s rodnou domovinou, pripomína Slovensko. V aktuálnom čase najmä tradičné zvykoslovie a folkloristika, teda to, čo si nosia nielen v permanentne sa oživujúcich spomienkach, ale s čím aj duchovne zrástli a prenášajú to aj na nasledujúce generácie. Slováci vo Švajčiarsku v tomto nie sú výnimkou, naopak.

Vďaka aktivitám Združenia Slovákov vo Švajčiarsku a jeho snahe umocňovať v krajanoch to cenné a od kultúrneho dedičstva neodňateľné a nepominuteľné, slovenský duch a úcta k tradíciám nielenže pretrváva, ale aj v čase internetovej moderny má ešte stále dostatok síl, chutí a invencie, aby Slováci aj v atómovom veku tradičnú basu pochovávali…

Všetko podstatné, čím Združenie Slovákov vo Švajčiarsku oslovuje krajanov a ich priateľov, aby sa v sobotu 6. februára 2016 zišli v Zürichu v čo najväčšom počte a v znamení skvelej fašiangovej nálady, uvádzame na plagáte vo fotogalérii. K programu vari iba toľko, že nepochybne veľkým magnetom podujatia bude vystúpenie cimbalovej muziky, ako aj hosťujúceho Folklórneho súboru VATRA zo Slovenska. K tomu všetkému, prirodzene, aj chutné občerstvenie vrátane fajnových jedál!

 

MIESTO:  Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zürich-Leimbach /Parkovacie miesta k dispozícii

Wegackerstrasse 42, 8041 Zürich

ZAČIATOK: 14.30 h

Rezervácia vstupeniek a objednávka jedál do 29. januára 2016

Kontakt: zsvs@zdruzenie.ch

Tel.  /076 768 26 07

 

PROGRAM