Krajania vo vysielaní RTVS: sledujte publicistickú mozaiku Ľuby Koľovej zo Stálej konferencie 2016

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016, ktorá sa konala v dňoch 28.-29. októbra, jej témy, podnety, stretnutia, debaty a dišputy, ako aj odporúčania a závery vrcholného stretnutia viac ako 90 krajanov z 22 štátov Európy, Ázie, Kanady, USA a Argentíny reprezentujúcich kľúčové organizácie, spolky a inštitúcie Slovákov vo svete,  ako aj sprievodné kultúrne podujatia počas dvoch dní v bratislavskom hoteli SOREA, ešte stále doznievajú v mysliach účastníkov snemovania. V čase, keď sme sa pohrúžili do adventných dní a pri stíšení sa chystáme k sviatkom Vianoc a vítaniu nového roku 2017, akiste padne vhod všetkým našim krajanom obzretie sa za jedným z kľúčových podujatí Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v odchádzajúcom roku. O to viac, že Stála konferencia sa koná každé dva roky, pričom v poradí štrnásta mala aj príchuť sviatočnej a slávnostnej pripomienky 10. výročia vzniku úradu. A tak v nadväznosti na uvedené fakty radi sprostredkúvame publicistický televízny zážitok, ktorý v pondelok 12. decembra 2016 v premiére a o deň na to v repríze uviedla naša verejnoprávna inštitúcia – Rozhlas a televízia Slovenska – v programe STV2.

Ľuba Koľová, televízna publicistka, redaktorka a moderátorka RTVS – Centra pre národnostné vysielanie – štúdio Košice, sa roky prihovára televíznym divákom svojimi príťažlivými, obsahovo hodnotnými, pričom aj informačným a poznávacím aspektom vyšperkovanými reportážami z prostredí našich krajanov. Cyklus Slováci vo svete bol v tomto smere ozaj výnimočný, pretože ako jediný televízny projekt na Slovensku vôbec poskytoval mnoho vzácneho. prínosného a aj z pohľadu vzdelávania a osvety diváka obohacujúceho v slovensko-slovenskom dialógu. Hoci z programovo-ekonomických dôvodov RTVS v tomto formáte cyklu Slováci vo svete v roku 2016 už nepokračovala, krajanská tematika  si najmä vďaka vkladu Ľuby Koľovej našla priestor v rámci prezentácie Slovákov žijúcich v zahraničí počas ich Stálej konferencie v Bratislave. Napokon, najlepšie je presvedčiť sa o tom na vlastné oči i uši z predmetnej publicistickej mozaiky v trvaní 26:36 minút, ktorú našim krajanom – účastníkom Stálej konferencie 2016, ale aj všetkým ostatným, ponúkame  vďaka archívu RTVS.

 

SLEDUJTE PUBLICISTICKÚ MOZAIKU

ZO STÁLEJ KONFERENCIE 2016

V RELÁCII  NÁRODNOSTNÝ MAGAZÍN (SLOVANSKÝ)

Z ARCHÍVU RTVS:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10071/113472

 

Na titulnej fotografii:

Autorka relácie Ľuba Koľová (na snímke vpravo) počas Stálej konferencie 2016 v rozhovore s Margitou Ghata, našou krajankou zo Sýrie.