Krajania z 20 štátov rokujú na Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018 v Bratislave

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) organizuje v dňoch 26.-27. októbra 2018 v priestoroch Centra účelových zariadení – Stredisko SUZA Bratislava (Drotárska cesta 46) Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018. Otvorenie konferencie, nad ktorou prevzal záštitu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák, vrátane slávnostných príhovorov, sa uskutoční  v piatok 26. októbra o 9.00 hodine.

Snemovanie krajanov – viac ako 80 zástupcov spolkov, organizácií a inštitúcií Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj ďalších osobností spoločensko-politického, vzdelávacieho, kultúrneho a duchovného krajanského života z 20 štátov Európy, Ameriky a Ázie, je jedno z najvýznamnejších podujatí v oblasti štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, ktoré ÚSŽZ organizuje každé dva roky.

Stála konferencia predstavuje reprezentatívne fórum pre dialóg i spoluprácu medzi našimi krajanmi a Slovenskou republikou. Zástupcovia krajanských spolkov, misií a inštitúcií na konferencii vyjadrujú názory na uchovávanie a podporu národného povedomia, jazykovej a kultúrnej identity krajanov v slovenskom svete v zahraničí aj s výhľadom do budúcnosti. V tomto roku je konferencia zameraná na tému Generačné výzvy pri posilňovaní národného povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí s cieľom zabezpečiť plynulú kontinuitu manažovania procesu udržiavania a posilňovania slovenskosti v jednotlivých zemepisných oblastiach sveta, v ktorých žijú a aktívne pôsobia  slovenské komunity.

Kritické hodnotenie a reálne načrtnuté návrhy o komplexnej vízii krajanskej perspektívy pri posilňovaní národného povedomia, jazykovej a kultúrnej identity krajanov, majú za cieľ zreteľne definovať prioritné zámery a potenciálny kvalitatívny posun, ktorý prispeje k posilneniu pocitu opory i primknutia krajanov k našej spoločnej vlasti, Slovenskej republike. Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018 sa počas dvojdňového snemovania bude riadiť vlastným rokovacím poriadkom, v programe odznejú referáty, diskusné príspevky a podnety v rámci tematického zamerania konferencie.

V slávnostne rámcovanej otváracej časti programu Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, v prítomnosti predstaviteľov a hostí z politického, kultúrno-spoločenského a duchovného života SR ocení Pamätnou medailou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 20 predstaviteľov krajanského sveta a osobnosti zo Slovenska, ktoré vniesli významný vklad v rámci upevňovania národného povedomia, rozvíjania spolkového krajanského života, podpory slovenskej vzdelanosti a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí.

Počas Stálej konferencie ÚSŽZ v spolupráci s krajanskými inštitúciami a partnermi zo Slovenska pripravil aj sprievodné podujatia a prezentácie. Účastníci konferencie zažijú krst 3. ročníka Slovenského svetového kalendára zo Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci. Obsahovo aj tematicky pútavú publikáciu zo života krajanských komunít a osobností či pripomienky významných výročí v roku 2019 vypraví do života Vladimír Valentík. Rokovaciu atmosféru spestrí aj prezentácia ďalších knižných publikácií – Ján Botík: Slováci vo Vojvodine, Zuzana Palovic, Gabriela Beregházyová: Legenda lipy.

ÚSŽZ organizuje počas Stálej konferencie aj fotografickú výstavu SLOVENSKÝ SVET. Súbor 109 fotografií podáva na 12 veľkoplošných baneroch svedectvo o generačných premenách slovenskej diaspóry a zároveň predstavuje aj kľúčové míľniky „osmičkových výročí“ v kontexte so životom krajanských komunít vo svete. Kurátorom a autorom výstavy je publicista Ľudo Pomichal, pracovník ÚSŽZ pre oblasť médií.

ÚSŽZ pripravil pre krajanov – účastníkov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí ešte v jej predvečer – vo štvrtok 25. októbra aj hodnotný kultúrny zážitok – divadelné predstavenie Fanny a Alexander v Slovenskom národnom divadle. Po prvom rokovacom dni v piatok 26. októbra prijme krajanov v Palugyayovom paláci Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

ÚSŽZ verí, že konferencia prinesie nový impulz v komunikácii so Slovákmi žijúcimi v zahraničí a do krajanských plachiet zadujú realistické nápady, ktoré bude možno v rámci existujúcich nástrojov a prostriedkov realizovať. Ide o spoločný záujem v prospech udržiavania pút medzi krajanmi a materským Slovenskom v dimenziách Ústavy Slovenskej republiky a slovenskej legislatívy a s prihliadnutím na podporu zo strany domovského štátu.