Krajania z FS Rozmarín z Kanady si pochutia na haluškách v Tureckej

Organizátori 23. ročníka chýrnych Majstrovstiev Slovenska a Európy vo varení a jedení halušiek v Tureckej v dňoch 14.-15. júla 2017 zaznamenajú aj vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí netradičnú folkloristickú návštevu až zo zámoria. Detský folklórny súbor ROZMARÍN z Windsoru z kanadského Ontária ozvláštni sprievodný kultúrny program dvojdňového Halušky FEST Turecká 2017.

Slovami Ivana Janovca, starostu obce Turecká, pozývame aj ďalších krajanov z ďaleka či blízka na „známu prehliadku ľudových remesiel spojenú s predajom tradičných výrobkov a nezabudnuteľný kultúrny zážitok – Halušky FEST Turecká 2017. Detský folklórny súbor ROZMARÍN spoločne s ďalšími návštevníkmi budú našimi hosťami podujatia.  Tešíme sa na spoločné stretnutia a vystúpenie súboru v programe podujatia  v sobotu 15. júla. Zároveň sa návštevníci z Kanady zapoja aj do našej súťaže vo varení a jedení bryndzových halušiek.“

 

VIAC SA DOZVIETE NA:

http://www.haluskyfest.sk/

Aktuálne informácie nájdete aj na facebooku: https://www.facebook.com/haluskyTurecka/

 

Vône krajanského FS ROZMARÍN

Súbor Windsor Slovak Rozmarin Dancers bol založený v roku 1973 vo Windsore – Ontario, Kanada. Vo svojom programe, námetoch a dramaturgii vystúpení zohľadňuje výrazne prvky slovenskej folkloristiky, hudby, spevu a tanca z rôznych regiónov Slovenska. Vo svojej charakteristike naši krajanskí folkloristi z Windsoru uvádzajú:

„Naším cieľom je už v skorom rannom veku prehlbovať lásku k slovenským koreňom. Vek chlapcov a dievčat v súbore je momentálne od 5 do 13 rokov. Až dovŕšia 15-16 rokov, pokračujú v slovenských ľudových tancoch v súboroch pre starších tanečníkov. Deti týždenne nacvičujú tance a spev. Zúčastňujú sa na rôznych kultúrnych podujatiach vo Windsore a v okolí. Rozmarín už 44 rokov tancuje, spieva a hľadá pramene v kultúrnom dedičstve našich predkov.“