Krajania z FS Slavik v Kanade poctili vystúpením čínsky Lunarfest vo Vancouveri

Pre slovenské komunity v zahraničí, nech by už to bolo v ktoromkoľvek kúte sveta, je dôležité z viacerých sociálno-spoločenských aspektov v ich domovskom štáte, aby prezentovali našu národnú kultúru, jej dominanty,  tradície a všetko to, čím môžu obohatiť okrem iných národných a etnických skupín aj väčšinový národ. Nie je tomu inak ani v Kanade, kde žijú preukázateľne už 125 rokov aj Slováci. O aktuálnom vklade snaživej časti krajanov prezentujúcich naše kultúrne a duchovné dedičstvo v Kanade nám poslala informáciu – aj skrze odkaz na portál krajanského časopisu SLOVO Z BRITSKEJ KOLUMBIE vydávaného Jozefom Starostom, predsedníčka Slovenského folklórneho združenia SLAVIK Marika Kubinyi.

"Priatelia v zahraničí aj na Slovensku, posielam vám prelinkovanie na obrazový dokument z Lunarfestu, ktorý sa uskutočnil  počas víkendu 9. a 10. februára 2019 vo Vancouveri v Kanade, kde SLAVIK – Slovenský folklórny spolok, s jeho súbormi SLAVIK a SLAVICEK prezentovali slovenskú kultúru. Dokument bol vyrobený a spracovaný Jozefom Starostom, vydavateľom internetového časopisu SLOVO z Britskej Kolumbie."

S pozdravom

Marika Kubinyi
predsedníčka SLAVIK – Slovenské folklórne združenie

www.slavik.ca
https://www.facebook.com/slavikfolkloresociety/

 

SLAVIK NA PODUJATÍ  LUNARFEST

VO VANCOUVERI

https://starosta.ca/event/2019-chinese-new-year-in-vancouver/