Krajanská nedeľa a Krajanský dvor 2015

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

POZÝVA

Krajanské spolky, súbory a skupiny

 k tvorbe Krajanskej nedele a Krajanského dvora 2015

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje v poradí 42. Krajanskú nedeľu a 2. Krajanský dvor

v rámci 50. folklórnych slávnosti pod Poľanou v Detve.

Program plánuje pripraviť na tému „Vysťahovalectvo“.

 

ÚSŽZ pozýva krajanské folklórne súbory, spolky, skupiny k zapojeniu sa do prípravy programov. Účasť v programe Krajanskej nedele je podmienená:

– programovým číslom súboru, skupiny (tancom, zvykom, spevom, hudbou) zameraným k téme „Vysťahovalectva“.

Zameranie Krajanskej nedele:

 1. Rozhodnutie opustiť rodný kraj
 2. Rozlúčka pri odchode za prácou
 3. Ďaleká cesta do sveta
 4. Príchod do neznámeho sveta
 5. Tvrdá práca a život v novej krajine
 6. Vytváranie komunít
 7. Spoločenský život, uchovávanie jazyka, tradícií, zvykov
 8. Vplyv iných kultúr na život
 9. Spojenie s domovskou krajinou
 10. Návraty domov na rodnú hrudu
 11. Prinesenie nových prvkov do slovenskej tradičnej kultúry
 12. Život v rodnej krajine po návrate zo sveta

Program Krajanskej nedele je časovo obmedzený (90 minút), jedno programové číslo by nemalo presiahnuť 6 minút. Každý kolektív môže do programu pripraviť a ponúknuť niekoľko programových čísiel zameraných na uvedenú tematiku.

 

Účasť na Krajanskom dvore je podmienená:

– ponukou gurmánskych špecialít a remeselných výrobkov.

 

Krajanský dvor počas troch dní bude miestom prezentácii, ochutnávok gurmánskych špecialít a ukážok ľudového umenia Slovákov zo zahraničia. Úrad pre Slovákov žijúcich poskytne záujemcom potrebné materiálne zabezpečenie ( repliky ľudových domčekov, predajné stánky, lavice, stoly a stoličky).

Odporúčanie:

Krajanské súbory, skupiny, spolky a kolektívy, ktoré prejavia záujem účinkovať v programe Krajanská nedeľa a Krajanský dvor v termíne od 9.7. do 13.7.2015 sa môžu uchádzať o dotáciu do 30. 11.2014.

(viac na http://www.uszz.sk/sk/dotacie-2015)

 

Kontakt v prípade otázok spojených s projektom Krajanskej nedele a Krajanského dvora:

Božena Malíková

koordinátorka kultúrnych podujatí

Tel.: 00 421 / 2 / 57 20 05 28, mail: bozena.malikova@uszz.gov.sk