Krajanská nedeľa tradičnou ozdobou Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve v dňoch 8. – 10. júla

Už 46-krát sa pod Poľanou tanečníkom, hudobníkom, súborom a sólistom zúčastnených folklórnych telies, najmä však divákom – vášnivým milovníkom ľudových tradícií a hrdého odkazu tvorivosti generácií, rozihrajú žilky a vďačnosťou za zážitky roztlieskajú dlane. Opäť je tu jedna z najpozoruhodnejších prehliadok folkloristického roka na Slovensku – Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve. V tomto roku sa uskutočňujú s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Banskobystrického samosprávneho kraja, spoluorganizátormi podujatia v dňoch 8. – 10. júla 2011 sú Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej ÚSŽZ) a Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene, hlavným reklamným partnerom URPINER a hlavným mediálnym partnerom Rozhlas a televízia Slovenska.

"_VLP0179"

Stretnutia Slovákov žijúcich v zahraničí na festivale v Detve sa už stali vskutku symbolom stretnutí doma. Aj preto, že prísť a navrátiť sa po odchodoch, ktoré boli častejšie viac vynútené ako dobrovoľné, znamená stretnúť a znovu sa objať so starými priateľmi, obyčajami, našou kultúrou, piesňami, tancami, ale aj tradičnými chuťami a vôňami. V tomto kontexte sa práve v Detve prirodzene a bezprostredne prelínajú vnemy, nálady a zážitky generácií, najmä však spontánnosť ich prejavov v rozmanitosti podôb tanca, hudby a spevu.

V nedeľu 10. júla je na programe už tradičná Krajanská nedeľa – pestrý prierez umeleckou tvorbou a kumštom krajanských folklórnych súborov Slovákov žijúcich v zahraničí. V tomto roku sa v Detve predstavia v koncipovanom programe s veľavravným názvom v originálnom nárečovom kontexte „Idem, idem, lebo misím“. Gestorom Krajanskej nedele, tak ako v prechádzajúcich rokoch, je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Diváci v detvianskom amfiteátri budú môcť aj vďaka podpore ÚSŽZ v čase od 13.00 do 14.30 h vidieť tvorbu ôsmich krajanských súborov.

Postupne sa predstavia folklórne súbory PÚČIK z Brna, Česká republika; SLOVENSKÝ KULTÚRNO-UMELECKÝ SPOLOK z Jelisavca, Chorvátsko; NÁDEJE z Paríža, Francúzsko; DÚHA z Malého Kereša, Maďarsko; SPIŠ z Novej Belej, Poľsko; CEROVINA z Čerpotoka, Rumunsko; DETVAN z Vojlovice, Srbsko; TURIANSKA DOLINA z obce Turie Remety, Ukrajina. Profily jednotlivých súborov, ako aj kľúčové tematické zámery a osobitosti ich programu, vám pred slávnosťami predstavíme na stránke www.uszz.sk. Program dramaturgicky, scénograficky a režijne pripravili Martin Urban, Vladimír Michalko, Katarína Babčáková a Mária Katarína Hrkľová.

"_VLP0461"