Krajanské deti si užívali Slovensko. Vďaka úsiliu v literárnej súťaži, za ktorú ich odmenia na slávnosti v Nových Zámkoch

Stalo sa dobrou tradíciou, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako spoluorganizátor súťaže literárnych prác žiakov a študentov základných a stredných škôl PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO, víťazov jednotlivých kategórií ktorej odmenili v Nových Zámkoch vo štvrtok 9. júna 2016, ocenených laureátov – úspešných tvorcov prvotín v poézii a próze či v pokusoch o prvé novinárske žánre, pozýva na niekoľko dní za odmenu na spoznávanie zákutí Slovenska. Nebolo tomu inak ani v tomto roku, keď sa ocenení žiaci z niekoľkých štátov od pondelka 6. júna usadili v príjemnom prostredí Slnečných jazier v Senci, odkiaľ podnikali pod dohľadom ich pedagógov zaujímavé výlety do okolia.

Hneď v utorok ich kroky smerovali v hlavnom meste Slovenska na Bratislavský hrad, kde práve v tomto mesiaci vrcholí mimoriadne úspešná a aj hojne navštevovaná výstava k 200. výročiu narodenia ikonickej osobnosti slovenského národa a teda aj všetkých našich krajanov v zahraničí – Ľudovíta Štúra. Tu ich privítal kurátor výstavy Ľudovít Štúr – reformátor slovenskej spoločnosti, pán Pavol Komora, autor jedinečnej prezentácie života a tvorby kodifikátora našej spisovnej slovenčiny, politika, literáta, novinára, publicistu a poeta. Veríme, že oboznámenie sa s výstavou zdobiacu vskutku ojedinelé exponáty a artefakty, ktoré sa vôbec po prvý raz dostali pred zraky verejnosti, bude pre viacerých žiakov z krajanských prostredí Chorvátska, Maďarska a Srbska, ktorí si prevezmú na slávnosti v Nových Zámkoch ocenenia, dostatočným impulzom na to, aby pokračovali vo svojom úsilí literárne sa prejaviť.

Kým v utorok vyplnil popoludňajší čas v Bratislave žiakom aj ich učiteľom voľný program, večer mali možnosť poučiť sa a zajedno aj uvoľniť príbehom z histórie. Zavítali totiž do Slovenského národného divadla na predstavenie Sissi (úteky Alžbety Rakúskej). V stredu si po ruchu veľkomesta mohli zasa s poznaním a načerpaním užitočných vedomostí oddýchnuť v prírode: Od Slnečných jazier sa vybrali do blízkej Kráľovej pri Senci, kde navštívili pútavé Múzeum včelárstva a včelársku paseku. Aby sa vzápätí po obliznutí sa príbehmi o mede a včelách „vyrojili“ o kúsok ďalej – v Kostolnej pri Dunaji, kde sa oboznámili s oázou ozajstného sibírskeho tigra!

V stredu popoludní sa deti zo slovenských škôl v krajanskom prostredí štátov z juhovýchodnej Európy už presunuli do Nových Zámkov, kde sa vo štvrtok 9. júna uskutočnil  najskôr tradičný slávnostný program pri soche Antona Bernoláka, následne slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko spojené s kultúrnym programom.

Nad slávnostným odovzdávaním ocenení, na ktorom sa v Nových Zámkoch zúčastnil aj Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, prevzal záštitu primátor Nových Zámkov Otokar Klein. Pri soche Antona Bernoláka odznela báseň Slovenská košeľa v podaní Marka Ľuptáka, štátnu hymnu a pieseň Slovenčina moja zaspieval súbor Entea. Zaujímavý program videli účastníci, hostia i odmenení žiaci počas odovzdávania ocenení v Dome Matice slovenskej: vystúpil v ňom spevácky zbor  Entea, detské súbory Matičiarik a Bastriguly, zaspieval operný spevák Ján Babjak a jeho hostia.

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL

 

VYHODNOTENIE IV. KATEGÓRIE

A OCENENÉ PRÁCE – žiaci z krajanských prostredí

http://www.uszz.sk/sk/stranka/4112/preco-mam-rad-slovencinu-preco-mam-rad-slovensko-2016–ocenene-prace-deti-zo-slovenskeho-zahranicia