Krajanské FOTO-DOTYKY: 32 fotografií z vernisáže ako na dlani – 10 rokov pôsobnosti ÚSŽZ

V rámci osláv pamätného Dňa zahraničných Slovákov v jubilejnom desaťročí činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v utorok 5. júla na nádvorí Starej radnice uskutočnila vernisáž výstavy s názvom KRAJANSKÉ FOTO-DOTYKY 2006-2015. Vo výbere 32 fotografií s významným príspevkom fotografov – krajanov zrkadlila a prezentovala časť aktivít spojených so súčinnosťou, morálnou a finančnou podporou, ako aj permanentným a potrebným slovensko-slovenským dialógom, ktoré materský štát všetkých Slovákov žijúcich v zahraničí – Slovensko – rozvíja, upevňuje a tvorivo sa ním necháva inšpirovať v záujme zachovania slovenskosti vo svete práve skrze pôsobenie nášho úradu. Na podujatí spestrenom vystúpeniami krajanov – hudobníkov a spevákov z krajanských prostredí, sa hosťom prihovoril Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Celou vernisážou hostí z krajanských prostredí i zo Slovenska sprevádzal a motív, prečo práve takýmto spôsobom náš úrad prezentoval čulý krajanský život a jeho spolunáležitosť so Slovenskom prostredníctvom komunikácie krajanov s ÚSŽZ, účastníkom vernisáže prezentoval Ľudo Pomichal, kurátor výstavy, publicista a externý zamestnanec úradu pre oblasť médií.

 

Buď pozdravený okamih, 

časo-  i  krasochvíľa,

vo všakovakých formách, obsahu

i nadčasových posolstvách.

Prijmime cnostne, v pokore času i krokov,

keď sa ozve v tichu zamyslenia

a akurátnosti vyčkávania –

CVAK!

Aby s odstupom rokov v reflexiách toho, čo a ako bolo,

bez hútania a fabulácií si stroho sami odpovieme:

Ajhľa,

veď presne to bolo –

TAK!

 

Netradičným vstupom do vernisáže jej kurátor vlastne akoby pripomenul, že fenomén fotografie a všetkého, čo s týmto kumštom, preslávivším, mimochodom, aj vo svete mnoho významných Slovákov – umeleckých a reportážnych fotografov, ale aj dokumentaristov či portrétistov, je nadčasovo neštandardný, rád priľne k originalite, jedinečnosti svojich prejavov. Tak ako je jedinečná každá fotografia, keďže vzniká v spontánnosti či štylizácii okamihu v jeho pominuteľnosti. Aby pretrvala a zostala ako nepominuteľný a večný dokument časosledu, udalosti, emócie, vnuknutí.

Fotografia a okamih zapečatený v mihu udalostí a emócií, bez ktorých by náš život bol bezducho nenaplnený, sa ľúbi i snúbi s melódiou, spevom, hudbou. Tóny umocňujú kontrasty farieb, hlas dupľuje svetlo a tiene. A všetko dohromady vytvára bázeň, že na pár minút sa aj svet vidí byť krajší, zmyselnejší, znesiteľnejší. Fotografia s hudbou vznáša, povznáša, dokonca unáša. Myseľ, predstavivosť, emócie. A tak aj preto bola počas vernisáže príjemnou chvíľa, keď sme na nádvorí Starej radnice privítali našich krajanov spod Pilíša z Maďarska. Z Mlynkov, obce to príjemnej a aj výrazne slovenskej. Zazneli nádherné hlasy, ešte vľúdnejšie tóny a slová piesní v podaní Pilíšskeho tria (Melinda Černá, Tímea Galdová a Levente Galda, na akordeóne ich sprevádzal Peter Berec).

Po prívete, približujúcom vzťahy, spoluprácu a tvorivý inšpiratívny duch našich krajanov v zahraničí so Slovenskom, zaznevšom   v podaní Vladimíra Valentíka, kunsthistorika, literárneho a výtvarného kritika, publicistu a spisovateľa, srdcom i dušou veci slovenskej oddaného riaditeľa Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci, sme preladili v družnej atmosfére na "klasickú strunu", ktorú nám kumštom a brilantnou hrou ponúkla Ivana Jašová, husľová virtuózka, pochádzajúca z komunity vojvodinských Slovákov. Ivana roky pôsobila v Spojených štátoch a v súčasnosti je členkou Nórskeho symfonického orchestra v Stavangeri, pričom aktuálne hosťuje aj v symfonickom orchestri vo Švédsku.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ma vernisáži prezentoval iba polovicu z fotografií, ktoré v chystanej putovnej výstave 66 fotografií zo života krajanov v kontexte s činnosťou ÚSŽZ s názvom KRAJANSKÉ FOTO-DOTYKY 2006-2015 obsiahne zaujímavý a v histórii ÚSŽZ jedinečný projekt. Ten sa doslova dotkne na svojich cestách Slovákov žijúcich v štátoch Európy, Spojených štátoch a Kanady, ba má ambíciu prezentovať našu vzájomnú slovenskosť a hrdosť na to, čo nás všetkých spája a obohacuje, aj na austrálskom kontinente. Zatiaľ sa jej kurátor Ľ. Pomichal  v pokore poďakoval 25 autorom – našim krajanom z deviatich krajín vrátane Kanady a Spojených štátov, ktorí sa zapojili do projektu. Pripomenul, že na tejto vernisáži nebolo možné dať priestor všetkým. Ale veď dobrá fotografia a jej prezentácia – to je aj trpezlivosť času. A keď už fotografie máme uložené v úrade na počítačovom disku, to, čo má uzrieť svetlo sveta, veru sa aj objaví, prejaví, osloví.

Aj náš dennodenný život je ako fotografia. Tak ako sa ona rodí v živote, aj život prichádza a ľudia si ho musia vytvárať. Hnať sa životom nemá nijaký zmysel. Život je ako nádherný vták: trochu odletí a počká. Človek pobeží za ním, a on znovu odletí a počká.…Je to ako okamih dobrej fotografie. A na tú si  veru načim vyčkať, počkať, odmerať akurátny čas – a urobiť CVAK!

 

Byť odmenený a pocítiť pôžitok a zážitok. Pretože aj o tom všetkom je fotookamih a aj o tom sú KRAJANSKÉ FOTO-DOTYKY 2006-2015. Aby sa nimi mohli pokochať a zoznámiť sa s nimi ich autori – naši krajania, ako aj Slováci žijúci v zahraničí, spolutvoriaci túto obrazovú prezentáciu, všetkých 32 fotografií z vernisáže na nádvorí Starej radnice v Bratislave predstavujeme tak, ako boli aj s netradičnými popisnými glosami vystavené, v prílohe tejto reportáže.

 

KRAJANSKÉ FOTO-DOTYKY 2006-2015

 

OFICIÁLNY PLAGÁT VÝSTAVY

 

Na titulnej fotografii:

Jedna z 32 vystavených fotografií na vernisáži 5. júla na nádvorí Starej radnice.

Ľudo Pomichal: Iba naše tajomstvo?, Bratislava – Slovensko.

ÚSŽZ po takmer sedemročnej odmlke s úspešným ohlasom obnovil v spolupráci s Katedrou žurnalistiky FiF UK v roku 2014 Letnú školu žurnalistiky pre redaktorov krajanských médií. Cieľ bol jednoznačný: záujemcom dať počas týždňa seminárov, najmä však praktických ukážok a tvorivých dielní, možnosť oboznámiť sa s novými trendmi žurnalizmu na Slovensku. Čo nie je nepodstatné – aj s nuansami slovenského jazyka. Pravdaže, ani o rozptýlenie a humorné okamihy nebolo núdze.

 

Snímky vo fotogalérii:

Z okamihov programu i bezprostredných rozhovorov počas vernisáže.

FOTO:  JANA JANSSON, Slovenka žijúca vo Švédsku

            PAUL STACHO, Slovák žijúci v Kanade