Krajanské leto v Martine a Liptovskom Jáne deti Slovákov žijúcich v zahraničí v táboroch rozihralo, poučilo, zrekreovalo aj povzbudilo v ich slovenskosti

Leto, najmä školské prázdniny prechádzajúce chtiac-nechtiac do fázy  finišu "užitočného a tvorivého voľkania si" slovenských detí naprieč celou Európou či v zámorí, sa blíži k svojmu vrcholu. Deti Slovákov žijúcich v zahraničí si ho už vychutnali plnými dúškami, pričom na radosť ich  samotných, rovnako ich sprevádzajúcich učiteľov a na diaľku aj rodičov, v domovine ich predkov či vlasti ich rodičov či starých rodičov – na Slovensku. Projekt spoločného prežívania užitočného a programovo obsažného i objavného relaxačno-poznávacieho prázdninového času detí z krajanských komunít zo západnej Európy a zámoria spoločne s deťmi zo štátov so slovenskými národnostnými menšinami v troch zmiešaných táborových turnusoch vo finančnej gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa na radosť zainteresovaných i účastníkov zavŕšil úspešne.

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, spoločne so svojím podpredsedom Petrom Procháckom, zavítali v súvislosti s vyvrcholením aktivít letných táborov pre deti krajanov organizovaných ÚSŽZ v spolupráci s partnermi – Akadémiou vzdelávania v Martine a Metodickým centrom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – do dvoch stredísk, v ktorých prežívala neopakovateľné zážitky, okamihy vzájomného spoznávania, najmä však permanentnú komunikáciu v ľúbozvučnom zjednocovacom prostriedku – slovenskom jazyku, naša "medzištátna" slovenská mlaď. V dňoch 12.-13. augusta 2015 najskôr zavítali na hodnotiace posedenie do penziónu Čierna pani do Martina, kde sa v júli uskutočnili v réžii Akadémie vzdelávania dva turnusy pre deti krajanov, aby sa následne presunuli do letného prázdninového tábora pre slovenské deti žijúce v zahraničí v Liptovskom Jáne.

V tom čase vrcholil v Liptovskom Jáne dvojtýždňový pobyt 44 detí našich krajanov z Českej republiky, Nemecka, Ukrajiny, V. Británie, Írska a USA, ktoré od 1. do 14. augusta prichýlilo príjemné prostredie hotela Ďumbier. Krajanské leto pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí v gescii ÚSŽZ tu v treťom a záverečnom turnuse organizovalo Metodické centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod vedením skúsenej organizátorky, programovej manažérky a znalkyne života zahraničných Slovákov Zuzany Drugovej. Tá pripravila pre deti pod dohľadom piatich pedagógov mimoriadne podnetný program, v ktorom sa prelínalo množstvo vedomostných, súťažných, športových, turisticko-poznávacích, rekreačno-výletných, oddychovo-relaxačných  a kultúrno-etnografických aktivít. Deti i pedagógovia si ich pochvaľovali, vyjadrovali sa o nich v superlatívoch. Toľko príjemností v nadväznosti na osoh každučkého dňa, to sa vraj iba tak ľahko nevidí…

Za všetkých pedagógov v tomto turnuse to vari najvýstižnejšie sprostredkovala slovenská učiteľka z Mníchova Jarmila Buchová, ktorá bola v Liptovskom Jáne s desiatimi deťmi Slovákov žijúcich v Nemecku. Nebolo jej k tomu treba ani veľa slov – fotografický denník, ktorý vedno s ďalšími kolegami – pedagógmi a najmä deťmi pripravila, je najlepším svedectvom pestrosti, radosti a spontánnosti, ktoré ovládli letný tábor krajanských detí. A čo všetko sa do albumu pomestilo?

Ak sa chcete o tom presvedčiť, stačí si kliknúť na:

http://www.iseia.eu/tbory/dennik

 

Celkom sa na letných prázdninových tematických pobytoch detí krajanov v troch turnusoch (prvý a druhý turnus organizovala Akadémia vzdelávania Martin, pričom deti zakaždým strávili po dva týždne v penzióne Čierna pani v Martine) zúčastnilo 142 detí a 14 sprevádzajúcich pedagógov z celkom 12 krajín Európy a USA.

Hlavným motívom organizovať spoločné letné tábory pre deti krajanov z rôznych krajín a prostredí (okrem detí z krajín, v ktorých Slováci tvoria národnostné menšiny, sa po prvý raz v programe Krajanské leto pre deti našich krajanov zúčastnili aj deti zo štátov západnej Európy a USA) bolo pre Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvoriť možnosti na vzájomné spoznávanie sa najmladšej generácie Slovákov žijúcich v zahraničí priamo v domovine ich predkov či vlasti ich rodičov a najbližších príbuzných s cieľom ich jazykového, emotívneho i ľudského zbližovania sa na prirodzenom fundamente národnej a  jazykovej spolupatričnosti previazanej ich vzťahom k slovenskosti a Slovensku.

Tie a ďalšie aspekty organizovania Krajanského leta pre deti krajanov z rôznych prostredí a štátov, v ktorých naši Slováci žijú, vyzdvihol a ocenil aj Igor Furdík, predseda úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. S jeho postrehmi počas návštev v Martine a Liptovskom Jáne sa môžete oboznámiť aj počas sledovania aktuálneho video rozhovoru na webovej stránke ÚSŽZ.

 

Na titulnej fotografii:

Okamihy Krajanského leta pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí počas tretieho turnusu v Liptovskom Jáne.

Na snímkach vo fotogalérii:

Aktivity počas Krajanského leta detí z Českej republiky, Nemecka, Ukrajiny, V. Británie, Írska a USA v tábore i mimo neho počas tretieho turnusu v Liptovskom Jáne, ako aj zo záverečného vyhodnotenia s účasťou Igora Furdíka, predsedu ÚSŽZ a Petra Prochácku, podpredsedu ÚSŽZ.

FOTO: http://www.iseia.eu/tbory/dennik

 

SLEDUJTE  WEB ÚSŽZ:

AKTUÁLNE ZARADÍME FOTOGRAFIE Z TURNUSOV

KRAJANSKÝCH DETÍ V TÁBORE V MARTINE!