Krajanské vzdelávacie centrá a školy v pozornosti Jána Varša počas pracovnej návštevy Anglicka, Írska a Francúzska

Problematika vzdelávania najmladšej generácie Slovákov žijúcich v zahraničí s akcentom na úroveň výučby slovenského jazyka, materiálno-technické vybavenie tzv. víkendových škôl pre krajanské deti, najmä však ich zázemie tvorené ľudským potenciálom a kvalifikovanými pedagogickými pracovníkmi z radov našich krajanov, ako aj stretnutia a debaty s poprednými krajanskými aktivistami v spolkoch, kultúrno-spoločenských organizáciách, kresťansko-duchovných inštitúciách či návšteva našich zastupiteľských úradov – to je iba stručný obsahový náčrt programu zahraničnej pracovnej návštevy v Írskej republike, Anglicku a Francúzsku, ktorú Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, uskutočňuje v dňoch 29. novembra – 9. decembra 2019 v krajanských prostrediach štátov západnej Európy.

ÚSŽZ má v tematike vzdelávania a školstva našich krajanov, ako jednej z kľúčových oblastí podpory Slovákov žijúcich v zahraničí, na zreteli zhmotňovanie vynakladaných prostriedkov vrátane finančnej podpory na projekty zohľadňujúce výučbu detí krajanov v slovenčine, ako aj rozvoj ich záujmovej mimoškolskej činnosti zameranej na pestovanie ich vzťahu k slovenským tradíciám a kultúre v rámci komplexného zveľaďovania ich slovenskosti. Ako sa proces, nesúci okrem vzdelanostného aspektu aj vlastenecko-osobnostné výchovné ašpirácie pozitívne ovplyvňujúce zotrvanie najmladších generácií krajanov v západnej Európe v slovenskosti, odvíja v jednotlivých vzdelávacích centrách, a na aké výzvy sú zainteresované zložky schopné reagovať a posúvať jeho kvalitu, s tým sa predseda ÚSŽZ oboznámi v krajanských prostrediach, v ktorých práca s deťmi novej, zväčša ekonomicky či rodinnými väzbami podmienenej migrujúcej generácie Slovákov, prináša pozitívne výsledky.

Ján Varšo navštívi v priebehu prvých šiestich dní krajanské vzdelávacie centrá, organizácie, spolky, folkloristov z FS Morena, či Slovenskú katolícku misiu v mestách Londýn, Brighton, Reading, Cambridge, Oxford a Birmingham (Anglicko), následne ho čaká dvojdňový pracovný program v Dubline (Írska republika), kde sa oboznámi okrem výučby vo vzdelávacom centre a materskej škole aj s tvorivosťou krajanov vo FS Ostroha, ako aj kumštom detí na Mikulášskom večierku. Počas záverečných dvoch dní programu zavíta predseda ÚSŽZ do Francúzska, kde sa s krajanmi stretne v Paríži. Okrem návštevy Slovenskej katolíckej misie sa Ján Varšo oboznámi s výučbou v Slovenskej škole Margarétka a zúčastní sa na Mikulášskom stretnutí, na ktorom sa organizátorsky podieľa Asociácia francúzsko-slovenského priateľstva.