Krajanskí novinári a fotografi do Banskej Štiavnice za skúsenosťami spoza fotoobjektívu

V poradí 16. Tvorivá škola žurnalistiky ÚSŽZ pre 15 redaktorov slovenských krajanských médií (doteraz pod názvom Letná škola žurnalistiky) sa uskutoční v dňoch 8.-16. septembra po prvý raz mimo Bratislavy. Výber miesta konania – Banská Štiavnica – je tematicky i teritoriálne prepojený s obsahom a kľúčovou témou seminára: zameraný je na fotografiu v printových a internetových médiách, ako aj vizuálnu koncepciu nových médií. Zároveň sa Banská Štiavnica spája aj s miestom rodiska Deža Hoffmanna, jediného a aj jedinečného oficiálneho fotografa legendárnej skupiny The Beatles, ktorému je Tvorivá škola žurnalistiky 2017 symbolicky venovaná.

 

ATELIÉR FOTOGRAFIE

Pocta Dežovi Hoffmannovi, fotografovi Beatles, rodákovi z Banskej Štiavnice

Pobyt 15 žurnalistov z krajanských médií (slovenskí krajanskí novinári z Českej republiky, Chorvátska, Kanady, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska a Srbska) je spojený s 8-dňovým programom odborných seminárov, prednášok, tvorivých dielní a stretnutiami s osobnosťami slovenskej kultúry, literatúry a histórie pôsobiacich v Banskej Štiavnici.

Obsah Tvorivej školy žurnalistiky zohľadňuje aktuálne špecifiká novinárskej tvorby na Slovensku i v krajanskom zahraničí. Program akcentuje problematiku rozvíjania a využívania vizuálnej koncepcie, obrazu a fotografie ako prostriedkov objektívnej a plnohodnotnej informácie, profilácie nových médií (vrátane internetových médií a sociálnych sietí) a zvyšovania publicistickej a informatívnej účinnosti obrazového žurnalistického majstrovstva v médiách pôsobiacich v krajanských prostrediach Slovákov žijúcich v zahraničí.

Hlavným organizátorom podujatia je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, odborný obsah a program počas ôsmich dní zabezpečuje doc.h PhDr. Marián Pauer, ESFIAP, pedagóg v oblasti žurnalistiky a informatiky, teoretik tvorivej fotografie, filmu a médií, spisovateľ a publicista. Tvorivá škola žurnalistiky 2017 sa na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov neuzatvára „do seba“, naopak, hodnotnými prezentačnými programami, debatami s významnými osobnosťami Banskej Štiavnice z oblasti pamiatkarstva, kultúry či literatúry , ako aj neformálnymi stretnutiami s výnimočnými súčasnými slovenskými fotografmi (Ivan Čaniga, Jozef „Joe“ Klamar), nevraviac o dvoch autorských večeroch Mariána Pauera o fotografických legendách Karolovi Plickovi a Dežovi „Daezovi“ Hoffmannovi, pozýva do emblematickej kaviarne Art Café či do Kina Akademik aj priaznivcov fotografie a príbehov spoza objektívu z prostredia štiavnickej verejnosti.

V tomto kontexte Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oceňuje ústretovosť i spoločný záujem spoluorganizátorov a partnerov vytvoriť z projektu „fotofenomén“, ktorý osloví svojou neformálnosťou a vtiahne do netypického ATELIÉRU FOTOGRAFIE záujemcov a návštevníkov priamo z Banskej Štiavnice (študentom SPŠ Samuela Mikovíniho a ich pedagógom umožňujeme napríklad aj priamu účasť na tvorivých seminároch a dielňach), ale aj z Bratislavy a ďalších miest a prostredí Slovenska.

Pre úplnosť teda doplňme, že spoluorganizátormi projektu v dňoch 8.-16. septembra 2017 v jednej z najpôsobivejších a najcennejších lokalít našej vlasti sú Mesto Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum a Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, partnermi projektu  Občianske združenie Kalvársky fond, Penzión Marína, Penzión na Trojici a Art Café. Prirodzene, že  podujatie pre krajanských redaktorov sa nezaobíde bez mediálnych partnerov, k tým najbezprostrednejším patrí RTVS – Radio Slovakia International, Štiavnické noviny, Magazín Slovensko, Creativ line s.r.o. a ďalší.

 

15 REDAKTOROV A FOTOGRAFOV Z 8 ŠTÁTOV

 

Počas priebehu ATELIÉRU FOTOGRAFIE budeme návštevníkov webu ÚSŽZ informovať o dianí v Banskej Štiavnici cez preklik na náš publicistický portál www.slovenskezahranicie.sk , kde sa budete môcť zoznámiť aj s fotovýtvormi účastníkov projektu. Apropo – ktorí krajania sa v Banskej Štiavnici schádzajú – a to rovno v podvečer obľúbeného baníckeho sviatku SALAMANDER?

ČESKÁ REPUBLIKA

Tatiana Čabáková  – publicistka, reportérka, redaktorka, spolupracovníčka Českého rozhlasu, časopisy Slovenské Dotyky, Korene – Praha,

CHORVÁTSKO

Andrej Kuric – publicista, reportér, fotograf, zakladateľ a bývalý šéfredaktor,  v súčasnosti stály spolupracovník mesačníka Prameň, redaktor rozhlasového vysielania Rádia Osijek v slovenskom jazyku – Osijek,

KANADA      

Paul Stacho – reportér a fotograf – Kanadský Slovák, Slovo z Britskej Kolumbie, Krásy Slovenska, portál slovenskezahranicie.sk,

MAĎARSKO

Imrich Fuhl  – SlovakUm, publicistický portál www.oslovma.hu , www.luno.hu publicista, fotograf, spisovateľ, Mlynky – Budapešť,

Andrea Kiššová – Ľudové noviny, redaktorka, reportérka, fotografka – Budapešť,

Katarína Karkušová – Ústav pre kultúru Slovákov v Maďarsku, externá spolupracovníčka Ľudových novín, voľná fotografická tvorba – Budapešť,

POĽSKO

Agáta Jendžejčíková – šéfredaktorka mesačníka ŽIVOT, reportérka, publicistka, fotografka – Krakov,

RAKÚSKO

Ingrid Žalneva – šéfredaktorka časopisu Pohľady, štvrťročníka Slovákov v Rakúsku, sekretariát Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku, publicistka, fotografka – Viedeň,

RUMUNSKO

Anna Rău-Lehotská – publicistka, spisovateľka, fotografka – Naše snahy, Dolnozemský Slovák, voľná fotografická tvorba – Nadlak,                   

SRBSKO

Danuška Berediová – Hlas ľudu, reportérka, redaktorka, fotografka,

Oto Filip  – Hlas ľudu, publicista, reportér, fotograf – Nový Sad,

Anna Horvátová – Hlas ľudu, redaktorka, jazyková redaktorka, korektorka – Nový Sad,

Anička Chalupová – Hlas ľudu, redaktorka, reportérka, fotografka – Kovačica,

Jasmina Pániková – Hlas ľudu, redaktorka, reportérka, fotografka – Nový Sad,

Ján Špringeľ – RTV OK Kovačica, spolupracovník Hlasu ľudu, publicista, reportér, fotograf – Kovačica.

 

ĽUDO POMICHAL

gestor Tvorivej školy žurnalistiky za ÚSŽZ

 

Na titulnej fotografii:

Dežo Hoffmann fotí Beatles.

Vo fotogalérii:

Plagát podujatí v Banskej Štiavnici pre verejnosť počas projektu ÚSŽZ Tvorivá škola žurnalistiky 2017.

Dežo Hoffmann v ateliéri.

Marián Pauer, gestor projektu a kurátor množstva výnimočných fotografických výstav na Slovensku i v zahraničí.

Profesor Karol Plicka, legenda československej fotografie.

Jozef „Joe“ Klamar, jeden z najúspešnejších slovenských fotografov žijúcich a pôsobiacich v zahraničí.

Beatles tak, ako im spoza objektívu „dirigoval“ jedinečný štiavnický rodák Dežo Hoffmann.

 

PROGRAM PODUJATÍ

POČAS ATELIÉRU FOTOGRAFIE

PRE VEREJNOSŤ V BANSKEJ ŠTIAVNICI

NA PLAGÁTE – FOTOGRAFII VO FOTOGALÉRII