Krajanský TELEROZHLAS 2019 KOŠICE v TV DOMOVINA – publicistickej relácii Slovákov v Maďarsku

Jedným z kľúčových podujatí, ktoré sa v organizátorskej réžii  Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí uskutočnilo v odchádzajúcom roku 2019, bol aj 17. ročník Tvorivej školy žurnalistiky. Už po druhý raz (v roku 2017 bola dejiskom „žurškoly“ Banská Štiavnica s cieľom vzdať tvorivý hold štiavnickému rodákovi Dežovi Hoffmannovi, legendárnemu fotografovi Beatles) sa úrad rozhodol (a správne, pretože podujatie splnilo účel, ciele aj naplnenie svojho významu z pohľadu krajanských elektronických médií vrátane viacerých pridaných hodnôt ôsmich tvorivých dní) vyjsť z hlavného mesta Slovenska do regiónov našej vlasti. Aby okrem podnetného tvorivého žurnalistického programu naši kolegovia z krajanských médií mali možnosť dotknúť sa priamo bohatej a slávnej histórie, ako aj pútavej prítomnosti slovenských miest, významných osobností v ktoré v nich pôsobia, ako aj očarujúcich prírodných zákutí. Septembrové dni, ktoré sme vedno s 15 žurnalistami z krajanských prostredí 6 štátov (Česká republika, Kanada, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina) v Košiciach spoločne s kolegami zo Štúdia Košice RTVS – odborným garantom našej „žurškoly“ prežili vo vzájomnej sebapoznávacej až objavnej žičlivosti, priniesli, prirodzene, svoje publicistické ovocie v podobe viacerých dokumentárnych a reportážnych formátov. Jeden z nich vám dávame do pozornosti.

Ján Bencsik je dlhoročný redaktor, moderátor a tvorivý publicista, ktorý pôsobí v štúdiu Maďarskej verejnoprávnej televízie v Segedíne v prostredí Slovákov v Maďarsku. Slovenská národnostná menšina v Maďarsku sa okrem iných pravidelných kvalitných a inšpiratívnych mediálnych výstupov (týždenník Ľudové noviny, vysielanie v slovenskom jazyku vo verejnoprávnom maďarskom rozhlase) každý pondelok prezentuje v televíznom programe verejnoprávnej maďarskej televízie na kanáli DUNA TV v relácii DOMOVINA.

Neveľká slovenská redakcia (tvoria ju vlastne traja redaktori i moderátori v jednom: Zuzka Antalová, Karola Klauszová a Janko Bencsik) každý pondelok v premiére ponúka divákom hodnotný, bezmála polhodinový informačno-publicistický blok o pulzujúcom živote a aktivitách našej Slovače pod pravým brehom Dunaja. Jesto sa veru zakaždým čo-to zaujímavé dozvedieť, poučiť sa, rozšíriť si obzor o súčasnosti, ale aj minulosti mimoriadne významnej (aj z hľadiska kontextu histórie Slovákov v Maďarsku a ich vkladu z aspektu národovectva, kultúry, duchovna, ale aj hospodárskeho rozvoja, do celej nadčasovej kultúry a života Slovákov a Slovenska v jeho rôznych dejinných etapách) slovenskej komunity v juhovýchodnej Európe.

Prirodzene, že čas od času sa do vysielania dostávajú aj reportáže, rozhovory, črty či prezentácia osobností a udalostí spätých s dianím v materskej krajine – na Slovensku. A práve relácia z 25. novembra 2019 je na ploche 25 minút celá venovaná dianiu počas Krajanského TELEROZHLASU 2019 KOŠICE  (tak sme totiž oficiálne nazvali 17. ročník Tvorivej školy žurnalistiky ÚSŽZ v dňoch 21.-28. septembra 2019 v Košiciach).

 

Kliknite si na odkaz nižšie, stojí to za to!

A Tebe Janko, ako aj Tvojim dvom kolegom – kameramanovi a technikovi,  úprimná vďaka aj kolegiálne uznanie za skvelú a prínosnú žurnalistickú prácu!

 

ĽUDO POMICHAL

FOTO: PAUL STACHO

 

DOKUMENTÁRNU REPORTÁŽNU MOZAIKU

KOLEGU JÁNA BENCSIKA ZO SEGEDÍNA

O „ŽURŠKOLE“ ÚSŽZ V KOŠICIACH

SLEDUJTE V PROGRAME  DUNA TV

V RELÁCII DOMOVINA:

https://mediaklikk.hu/video/domovina-kassai-kulhoni-teleradio-2019/