Krojovaný ples Slovákov vo Švajčiarsku ozdobil v družnej atmosfére FS Kolečko

Napriek tomu, že pandémia koronavírusu COVID-19 v rôznej miere a rozsahu negatívne ovplyvnila kultúrne aktivity a spoločenský život našich krajanov, sme radi, keď sa od slovenských komunít v západnej Európe dozvedáme o ich snahe, najmä však úspešne zvládnutých podujatí. Aktuálne sa nám ozvala Renáta Krempaská, ktorá ďalším krajanom vo svete i nám sprostredkúva atmosféru KROJOVANÉHO PLESU v Zürichu – Riesbachu. Slováci žijúci vo Švajčiarsku sa na podujatí, ktoré sa uskutočnilo pri dodržiavaní bezpečnostných opatrení (v kontexte COVID-19 registrovaný zoznam hostí, meranie telesnej teploty, odstup…), zišli v sobotu 26. septembra 2020.

„V programe Krojovaného plesu vystúpil Folklórny súbor Kolečko s novou choreografiou z Horehronia.“ Ako ďalej informuje Renáta Krempaská, „súboru sa ju podarilo naštudovať začiatkom roku 2020 a po pauze spôsobenej koronavírusom COVID-19 pod vedením umeleckých vedúcich tanec "dočistili" a pripravili na premiéru. Tanečníci vystupovali v nových krojoch z Horehronia. Obnovené slávnostné kroje z Hornej Nitry si obliekli tanečnici pre tanec s názvom Tekov. Obohatením boli hudobné vystúpenia slovenských hudobníkov z Kolečka na fujare, heligónke, husliach a base spolu so spevákmi.“

Renáta Krempaská ďalej uvádza: „Hoci sa z objektívnych dôvodov na podujatí zúčastnil menší počet hostí, ako sme obvykle zvyknutí (spolu s členmi Kolečka to bolo okolo 80 ľudí), atmosféra bola vynikajúca. Hostia sa bavili a pochutili si aj na domácej slepačej polievke, guláši a parených buchtách. Nechýbali ani korbáčiky, pareničky a doma pečené koláče.“

RENÁTA KREMPASKÁ

Zürich – Riesbach